16/3/2011

Παρουσίαση στα Αγγλικά στο American Academy Λάρνακας «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» με εξειδίκευση στα θέματα: Water Resources Management, Tourism Industry, Equo Tourism, Wastemanagement

18/3/2011

Παρουσίαση στο Γυμνάσιο Αγίου Βασιλείου Στροβόλου "Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής"

29/3/2011

Παρουσίαση σε φοιτητές ΤΕΠΑΚ "Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την κατανάλωση ενέργειας" Οδηγίες και άλλοι κανονισμοί ΕΕ