21/1/2011

Παρουσίαση στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λατσιών "Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής"

21/1/2011

Παρουσίαση στο A και B  Δημοτικό Σχολείο Λατσιών "Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής"

27/1/2011

Παρουσίαση σε γονείς 6ου δημοτικού σχολείου Αγλαντζιάς – «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» – Ενέργεια

31/1/2011

Παρουσίαση στο Γυμνάσιο Νεάπολης Λεμεσού «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής» - Απορρίμματα