20/9/2011

Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο και άλλους λειτουργούς Δήμου Έγκωμης "Ανακύκλωση γενικά (και Toners, μελάνια) , κομποστοποίηση, ποιότητα του αέρα, Reuse Reduce, grey water" και γενικά πρωτοβουλίες που μπορούν να παρθούν από το Δημαρχείο

22/9/2011

Παρουσίαση σε μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λακατάμειας "Κομποστοποίηση"

23/9/2011

Παρουσίαση για Κλιματικές Αλλαγές στη Δημοσιογραφική Εστία