6/7/2011

Παρουσίαση για το περιβάλλον σε νεολαία στη Λεμεσό

18/7/2011

Παρουσίαση στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος "Αειφόρες Κατασκευές-Αρχές, Εργαλεία και Μέθοδοι"