3/7/2009

Παρουσίαση   στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγ. Μάμα Λεμεσού - Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής

8/7/2009

Διάλεξη στη Σχολή Μιτσή στη Λεμύθου - Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής