Παρουσιασεις Επιτρόπου - Ιούλιος 2010

2/7/2010

Παρουσίαση σε παιδιά στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Πεδουλά – «ΑΠΕ - ποδήλατο ως μέσo διακίνησης»

7/7/2010

Παρουσίαση σε παιδιά στην κατασκήνωση ΤΕΤΥΚ στον Πρωταρά «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής»