Κλιματικές Αλλαγές

Οι Κλιματικές αλλαγές στον κόσμο αλλά ιδιαίτερα στην Μεσόγειο και στην Κύπρο.

Τα αρχεία μου είναι εδώ: Κλιματικές Αλλαγές

Όλες οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι εδώ. Οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για το θέμα της ενέργειας και των κλιματικών αλλαγών είναι εδώ. και για τη θεματική Κλιματικές Αλλαγές στην ΕΕ είναι εδώ
Η  ιστοσελίδα της Ευρωπαικής Επιτροπής για τις Κλιματικές Αλλαγές είναι εδώ.
Πολλές πληροφορίες και στατιστικές έχει και η ιστοσελίδα του Eurostat με τίτλο
Climate change - driving forces

Υποκατηγορίες