Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές που έχει συσταθεί από κοινού από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος του ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας, έχει μόλις δώσει στη δημοσιότητα την εξειδικευμένη της έκθεση για τις "Κλιματικές Αλλαγές και το Νερό" η οποία είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες της Επιτροπής http://www.ipcc.ch/.

Δυστυχώς, όπως και αναμενόταν άλλωστε, τα νέα δεν είναι καθόλου καλά για την περιοχή μας, για την οποία η έκθεση αναφέρει τα πιο κάτω:

1) Η βροχόπτωση στην περιοχή της Μεσογείου προβλέπεται να μειωθεί μέχρι και 20% σε 70 χρόνια ενώ άλλα μοντέλα αναφέρονται σε διπλάσια μείωση. Έχει ήδη παρατηρηθεί μια μείωση μεταξύ των ετών 1950 και 2000. Ο κίνδυνος για έτη ανομβρίας θα είναι επίσης αυξημένος.
2) Η υγρασία του εδάφους που έχει σχέση με τη βροχόπτωση και τη βλάστηση θα μειωθεί. Αυτό θα έχει επίσης σοβαρές επιδράσεις σε φυσικούς βοσκότοπους.
3) Η αναπλήρωση των υδροφορέων στην περιοχή μας θα μειωθεί κατά 70% μέχρι το 2050. Αυτό σε συνδυασμό με την αύξηση της στάθμης της θάλασσας θα προκαλέσει αύξηση της αλμυρότητας των υπόγειων νερών. Η εξεύρεση καλής ποιότητας πόσιμου νερού στην περιοχή μας θα είναι δύσκολη.
4) Οι συνεχόμενες μέρες χωρίς βροχόπτωση θα αυξηθούν και οι μέρες με βροχόπτωση θα είναι πιο συγκεντρωμένες.
5) Θα υπάρξει σοβαρή μείωση των νερών των ποταμών στη λεκάνη της μεσογείου που θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της αλμυρότητας και τη μείωση των ιζημάτων και θρεπτικών στοιχείων στις ακτές.
6) Όλα τα μοντέλα δείχνουν ότι η γεωργική παραγωγή στην περιοχή μας θα κινδυνεύει συνεχώς και δε θα μπορεί να διασφαλιστεί.
7) Η δασική παραγωγή θα μειωθεί και λόγω της ξηρασίας θα αυξηθούν οι κίνδυνοι πυρκαγιών.
8) Ορισμένα μοντέλα προβλέπουν αυξημένα κύματα καύσωνα και μείωση της καλοκαιρινής βροχόπτωσης στην περιοχή της μεσογείου μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα.

Μερικές από τις εισηγήσεις που αναφέρονται στην έκθεση των επιστημόνων για αντιμετώπιση του προβλήματος είναι:

* Η εξοικονόμηση νερού σε όλο το φάσμα – οικιακή, βιομηχανική και γεωργική χρήση
* Η μείωση των διαρροών σε συστήματα υδροδότησης και αρδευτικά συστήματα.
* Η τιμολόγηση του νερού
* Αλλαγές στα είδη που καλλιεργούνται ούτως ώστε αυτά να ταιριάζουν περισσότερο και με τις αλλαγές στο κλίμα που έχουν ήδη ξεκινήσει.
* Χρήση αφαλατωμένου νερού και του νερού από συστήματα επεξεργασίας λυμάτων επισημαίνοντας ταυτόχρονα τα προβλήματα τους ( ενέργεια και κινδύνους για την υγεία).

Τα προβλήματα των κλιματικών αλλαγών είναι γνωστά εδώ και καιρό αλλά η δημοσίευση πλέον της έκθεσης αυτής των επιστημόνων ειδικά για το νερό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος ετοιμάζει έκθεση για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης στην Κύπρο.

Έχω όμως απευθυνθεί στο Υπουργείο Οικονομικών με την εισήγηση όπως ετοιμαστεί μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις στη χώρα μας λόγω των κλιματικών αλλαγών.
Το θέμα είναι πολύ σοβαρό και χρειάζονται όλα τα στοιχεία για το σωστό προγραμματισμό.