Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.003, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Από παλαιότερη απάντηση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλίαδη σε ερώτησή μου με αρ. 23.06.009.05.01.358 πληροφορήθηκα ότι, μέχρι το Μάρτιο του 2011, το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως αρμόδια αρχή για την κλιματική αλλαγή, θα είχε ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαβουλεύσεις για την ένταξη της Κύπρου στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης-Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ληφθεί τελική απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης και αν έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση στη γραμματεία της Σύμβασης πριν από το τέλος Μαΐου του 2011, ώστε το θέμα να τεθεί στην ημερήσια διάταξη για λήψη σχετικής απόφασης στη 17η Σύνοδο των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης, που θα γίνει στη Νότιο Αφρική το Δεκέμβριο του 2011.»

Απάντηση ημερομηνίας 1ης Αυγούστου 2011 του Υπουργού Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.003, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 24 Ιουνίου 2011, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση αίτηση για ένταξη της Κύπρου στο Παράρτημα I της Σύμβασης Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Το αίτημα υποβλήθηκε στη γραμματεία της Σύμβασης στις 18 Μαΐου 2011. Η γραμματεία ανακοίνωσε ότι το αίτημα της Κύπρου θα συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της Διάσκεψης των Μερών, που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2011 στη Νότιο Αφρική.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

 

ΑΛ/ΑΜ/Ap-23.06.009.05.02.003