Μεσμβρινή εκπομπή του ΡΙΚ για το κλίμα που έγινε τον Αύγουστο του 2010 με το δημοσιογράφο Πάρι Ποταμίτη, τον ερευντή του Ινστιτούτου Κύπρου Δρ. Πάνο Χατζιηνικολάου και τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου.

Μέρος Α

Μέρος Β