Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1311, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Στη διάρκεια πρόσφατης συμμετοχής μου σε φεστιβάλ βιοκαλλιεργητών στην Τόχνη πληροφορήθηκα από τους παραγωγούς ότι δεν υπάρχουν πρότυπα για την παραγωγή συγκεκριμένων βιολογικών προϊόντων, όπως χαρουπόμελου, σταφυλόμελου (πετιμεζιού) κ.ά. Ως αποτέλεσμα, κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα τα οποία περιέχουν μη βιολογικές προσμείξεις, π.χ. ζάχαρη, συντηρητικά, χρωστικές ουσίες, που παραπλανούν το καταναλωτικό κοινό.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο προτίθεται να προωθήσει τη διαδικασία αναγνώρισης προτύπων για τα εν λόγω προϊόντα και πότε, προκειμένου να κατοχυρωθούν οι βιοκαλλιεργητές μας, η υψηλή ποιότητα των προϊόντων τους και οι καταναλωτές μας.

Απάντηση ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1311, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λάρνακας κ. Τάσου Μητσόπουλου

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 23/06/10, με την οποία διαβιβάστηκε η πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα εξής:

Η βιολογική γεωργία διέπεται από σχετική Κοινοτική Νομοθεσία και συγκεκριμένα, από τον Βασικό Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 και τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 889/2008.

Στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω Κανονισμών, περιλαμβάνεται και η μεταποίηση των βιολογικών προϊόντων. Ειδικότερα, περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πρόνοιες που αφορούν τους κανόνες παραγωγής και ελέγχου, καθώς επίσης και τις επιτρεπόμενες προσθετικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση βιολογικών προϊόντων (Παράρτημα VIII και IX Καν. (ΕΚ) 889/2008). Δεν περιλαμβάνεται όμως, οποιαδήποτε πρόνοια που να αφορά, την εκ των προτέρων ετοιμασία, εξέταση και αναγνώριση προτύπων παρασκευής συγκεκριμένων βιολογικών προϊόντων.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους θερμούς χαιρετισμούς μου και σας διαβεβαιώνω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»

 

ΣΓ/ΓΕ/AP-23.06.009.04.1311