ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                                                                  24 Σεπτεμβρίου 2012

 Στήριξη του Κύπριου Γεωργού ενάντια στον Αθέμιτο Ανταγωνισμό

 Κοινό μέτωπο ΚΥΣΥΦ και Αγροτικών Οργανώσεων για προστασία του ντόπιου προϊόντος

Με πρωτοβουλία του Κυπριακού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (ΚΥΣΥΦ) πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση με τις Αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, Παναγροτικό και Παγκύπρια Οργάνωση Αγροτών «Αγροτική». Σκοπός της συνάντησης ήταν η συζήτηση τρόπων συνεργασίας για ενίσχυση του αγροτικού τομέα, που τείνει να συρρικνωθεί, και ειδικά των γεωργών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σωρεία προβλημάτων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον αθέμιτο ανταγωνισμό που υπόκεινται οι γεωργοί από τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τρίτες χώρες αλλά κυρίως από τα κατεχόμενα, στη βάση της Συμφωνίας Πράσινης Γραμμής. Όπως αναφέρθηκε στη συνάντηση οι τουρκοκύπριοι παραγωγοί χρησιμοποιούν για ψεκασμό φθηνά φυτοφάρμακα που έχουν απαγορευθεί στην ΕΕ, ενώ οι ελληνοκύπριοι γεωργοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν μόνο τα νόμιμα. Οι εκπρόσωποι του ΚΥΣΥΦ και των Αγροτικών Οργανώσεων τόνισαν τη σημασία της ενίσχυσης της εικόνας ποιότητας και ασφάλειας του ντόπιου προϊόντος με την πάταξη του φαινομένου χρήσης παράνομων φυτοφαρμάκων από τα κατεχόμενα.

Συμφώνησαν επίσης ότι οι έλεγχοι υπολειμμάτων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές, κατά την είσοδο/διέλευση των γεωργικών προϊόντων είναι ανεπαρκείς και εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για την απουσία ιχνηλασιμότητας (δηλαδή ποιος είναι ο παραγωγός και από ποιά περιοχή) των προϊόντων από τα κατεχόμενα. Αντίθετα η ιχνηλασιμότητα των γεωργικών προϊόντων που παράγονται στις ελεύθερες περιοχές διασφαλίζεται επαρκώς. Για το συγκεκριμένο θέμα αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με στόχο τη συζήτηση τρόπων βελτίωσης της κατάστασης αυτής, που άπτεται τόσο της υγείας όσο και του δικαιώματος του καταναλωτή να γνωρίζει τι τρώει.

Αντικείμενο συζήτησης στη συνάντηση αποτέλεσε εξάλλου το θέμα των τιμών των νόμιμων φυτοφαρμάκων. Ο ΚΥΣΥΦ εξήγησε ότι οι τιμές των εγκεκριμένων στην ΕΕ φυτοφαρμάκων είναι ψηλότερες από τα μη εγκεκριμένα, διότι έχουν εξασφαλίσει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το προφίλ ασφάλειας τους είναι ικανοποιητικό.

ΚΥΣΥΦ και Αγροτικές Οργανώσεις θα συνεχίσουν τον εποικοδομητικό διάλογο με στόχο την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν τον γεωργικό τομέα.