Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.672, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων χρησιμοποιεί τόνους από ζιζανιοκτόνα για την καταπολέμηση της εμφάνισης χόρτων σε αρχαιότητες μέσω καθολικών ψεκασμών. Τα δηλητήρια αυτά κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ για την αγορά και τη χρήση τους. Υπάρχει σοβαρή ανησυχία για τις επιπτώσεις της πολύχρονης χρήσης των χημικών αυτών παρασκευασμάτων στους εργαζομένους, στους επισκέπτες, αλλά και στη δομική σύσταση των αρχαιοτήτων.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το συνολικό ετήσιο και πενταετές κόστος της πρακτικής των ψεκασμών των αγριόχορτων στους αρχαιολογικούς χώρους, αν υπάρχει σκέψη για εργοδότηση προσωπικού για εκκοπή χόρτων αντί των ψεκασμών και αν έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις αυτής της πρακτικής στο φυσικό και αρχαιολογικό περιβάλλον, καθώς και στους ανθρώπους.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2012 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.672, ημερομηνίας 29 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Επιθυμώ να αναφερθώ στην πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω ότι, το Τμήμα Αρχαιοτήτων για την καταπολέμηση των χόρτων χρησιμοποιεί: α) ζιζανιοκτόνα δυο φορές το χρόνο, κυρίως σε επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, β) προσωπικό του Τμήματος, το οποίο αναλαμβάνει την αφαίρεση χόρτων μέσω μηχανημάτων εκκοπής χόρτων, σε αριθμό Αρχαίων Μνημείων και στον περιβάλλοντα χώρο όλων των αρχαιολογικών χώρων.

2.     Συγκεκριμένα, τα ζιζανιοκτόνα χρησιμοποιούνται κυρίως σε επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους, μέσω ψεκασμών με πιστόλα ελεγχόμενης ροής και σε περιορισμένη έκταση. Οι ψεκασμοί γίνονται μόνο εντός των περιφραγμένων χώρων και συνήθως κατά τις πολύ πρωινές ώρες, που τα μνημεία είναι κλειστά. Τα ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται εκεί όπου επηρεάζεται η στρωματογραφία του μνημείου, είναι τα πιο αβλαβή που υπάρχουν στην αγορά και τα χημικά αυτά είναι νόμιμα και εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ψεκασμοί γίνονται στα φύλλα και ο μαρασμός επέρχεται μέσω της φωτοσύνθεσης.

3.     Το Τμήμα Αρχαιοτήτων θεωρεί ότι η πρακτική του ψεκασμού είναι η πιο καλή λύση για αποφυγή διατάραξης της στρωματογραφίας και πιθανής καταστροφής αρχαιοτήτων, ιδιαίτερα των ψηφιδωτών δαπέδων καθώς:

(α)    σε περίπτωση εκκοπής χόρτων, οι ρίζες των χόρτων συνεχίζουν να αναπτύσσονται στο υπέδαφος, με αποτέλεσμα να δημιουργούν ρωγμές και κίνδυνο καταστροφής στα αρχαιολογικά υποστρώματα και στην τοιχοποιία των κτηρίων,

(β)    σε περίπτωση ξεριζώματος χόρτων, παρασύρονται μαζί με τις ρίζες αρχαιολογικά κατάλοιπα, ψηφίδες κλπ.

4.     Σημειώνεται επίσης ότι, λαμβάνονται όλα τα δέοντα μέτρα προστασίας, έτσι ώστε οι επιπτώσεις στο φυσικό και αρχαιολογικό περιβάλλον καθώς και για τους εργαζόμενους και επισκέπτες εντός των αρχαιολογικών χώρων, να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες.

5.     Σε ότι αφορά το κόστος των ζιζανιοκτόνων για ψεκασμό αγριόχορτων σε αρχαιολογικούς χώρους τα τελευταία πέντε χρόνια, παραθέτω τα ακόλουθα:

Έτος                                  Κόστος σε Ευρώ

2007                                              118.13

2008                                           6,139.65

2009                                           8,552.51

2010                                           5,169.26

2011                                          12,749.30

Συνολικό Κόστος                      32,728.85

Είμαι στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινήσεις κρίνετε σκόπιμο.» ΜΚ/ΑΜ/Ap-23.06.010.01.672