Τα προβλήματα και οι νομοθετικές ελλείψεις όσον αφορά τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς  στην Κύπρο είναι πάρα πολλά και η σημερινή κατάσταση δεν μας τιμά καθόλου σαν κοινωνία. Για παράδειγμα η νομοθεσία για τους σκύλους χρειάζεται τροποποίηση αλλά και αυτή που υπάρχει δεν εφαρμόζεται όπως έπρεπε από τις Τοπικές Αρχές οι οποίες πολλές φορές, αν και υπάρχει μια σχετική πρόοδος, βλέπουν τις φιλοζωικές οργανώσεις ωσάν να είναι αυτές υπεύθυνες για την εφαρμογή του νόμου.

Μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα είναι και η έλλειψη ειδικών κανονισμών λειτουργίας καταστημάτων πώλησης ζώων, γνωστά σαν Pet shops.
Ορισμένες πρόνοιες ανάμεσα στους 25 περίπου νόμους και διατάγματα, έχουν εφαρμογή σε ορισμένα θέματα που θίγονται εδώ, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται να γίνει άμεσα θέσπιση ειδικού νόμου που θα κάνει ξεκάθαρο το πλαίσιο λειτουργίας για εύκολη παρακολούθηση και το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστο και τις πιο κάτω πρόνοιες για: 

(1) Τις συνθήκες  διαμονής των ζώων όσον αφορά θερμοκρασίες, φωτισμό, καθαριότητα και γενικά συνθήκες κατάλληλες για την ομαλή διαβίωση και την ασφάλεια για κάθε είδος ζώου. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει και την άσκηση του ζώου εκεί όπου αυτή είναι απαραίτητη. Παράλληλα, οι χώροι πρέπει να φροντίζονται καθημερινά ούτως ώστε να μην ελκύονται έντομα και τρωκτικά αλλά ούτε να προκαλείται οχληρία.

Όλα τα απόβλητα του χώρου θα πρέπει να διατίθενται ανάλογα με τη νομοθεσία και κανονισμούς που είναι σε ισχύ.

(2) Τη διατήρηση αρχείου που θα περιλαμβάνει κατάσταση όλων των ζώων που έχουν αγοραστεί προς πώληση αλλά και κατάσταση και στοιχεία για τα ζώα που πωλήθηκαν, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία όπως για παράδειγμα στα επικίνδυνα ζώα.

(3) Η άδεια λειτουργίας που θα εκδίδεται για κάθε κατάστημα θα πρέπει να καθορίζει και το μέγιστο αριθμό ζώων που μπορεί το κάθε κατάστημα να διατηρεί στις εγκαταστάσεις του.

(4) Η καλή υγεία του ζώου είναι απαραίτητη και αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη του καταστήματος ο οποίος θα πρέπει να παρέχει όλα όσα χρειάζονται συμπεριλαμβανομένου και εξειδικευμένης κτηνιατρικής φροντίδας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει χώρος όπου θα κρατούνται τα άρρωστα ζώα και ταυτόχρονα να λαμβάνονται συνεχώς μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης μεταδοτικών ασθενειών από το ένα ζώο στο άλλο. Ζώα με σοβαρά προβλήματα δεν πρέπει να προσφέρονται προς πώληση αφού δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα ζωής τους.

(5) Η σωστή διατροφή πρέπει να διασφαλίζεται ανάλογα με το κάθε είδος, να είναι τακτική και να παρέχεται όλες τις μέρες της εβδομάδας. Αυτό περιλαμβάνει και κατάλληλο σύστημα για νερό και τροφή σε κάθε σημείο φύλαξης των ζώων αλλά και κατάλληλους χώρους φύλαξης της τροφής.

(6) Η μεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται ανάλογα με τη νομοθεσία και σε κατάλληλους χώρους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αν μεταφέρονται επικίνδυνα ζώα.

(7) Τα ζώα θα πρέπει να πωλούνται υγιή και σε μια ηλικία που  θα τους επιτρέπει να τρέφονται από τον ιδιοκτήτη και θα πρέπει να απαγορεύεται η πώληση σε άτομα κάτω από μια ηλικία που θα καθορίζει ο νόμος. Μαζί με κάθε πώληση θα πρέπει να παρέχεται και πληροφοριακό φυλλάδιο ειδικά γραμμένο για τη σωστή φροντίδα του ζώου από τον αγοραστή.

(8) Για τη λειτουργία καταστήματος να χρειάζεται άδεια η οποία θα είναι ετήσια, πρέπει ο ιδιοκτήτης ή ένα μόνιμο μέλος του προσωπικού να έχει περάσει με επιτυχία από εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα καθορίζει το κράτος και η άδεια να ανανεώνεται ετήσια μετά από επιθεώρηση. 

Πριν πολλά χρόνια ετοιμάστηκε ένα πολύ καλό προσχέδιο νόμου το οποίο όμως εγκαταλείφθηκε για άγνωστους λόγους. Θα πρέπει να εντοπιστούν τα προβλήματα που οδήγησαν τότε σε αδιέξοδο και να προχωρήσουμε μπροστά το συντομότερο, γιατί η κατάσταση τώρα δεν είναι αποδεκτή.
Οι Νόμοι σχετικά με τα ζώα συντροφιάς