Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.789, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σύμφωνα με το άρθρο 10Ε του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου, όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί ότι ένα προϊόν το οποίο έχει εγκρίνει ή υποχρεούται να εγκρίνει θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων ή το περιβάλλον, μπορεί να περιορίζει ή να απαγορεύει προσωρινά τη χρήση ή την πώληση του προϊόντος αυτού ή και τα δύο, πληροφορώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την ενέργειά της αυτή και αιτιολογώντας την απόφασή της.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν προτίθεται να απαγορεύσει τη χρήση των προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία “methomyl” μέχρις ότου εναρμονιστεί η κυπριακή νομοθεσία με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 5448/2009, ώστε η χρήση παρασκευασμάτων που περιέχουν την ουσία “methomyl” να περιορίζεται στους εγγεγραμμένους επαγγελματίες.»

Απάντηση ημερομηνίας 8 Απριλίου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.789, ημερομηνίας 1ης Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 08 Φεβρουαρίου 2010, με την οποία διαβιβάστηκε στο Υπουργείο η πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

Το Άρθρο 10Ε του περί Γεωργικών Φαρμάκων Νόμου, αναφέρεται στο δικαίωμα του κράτους μέλους να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη χρήση ή και την πώληση ενός φυτοφαρμάκου, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον ή την υγεία ανθρώπων ή ζώων, όταν το φυτοφάρμακο χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης όπως αναγράφονται στην ετικέτα. Η πρόνοια αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη κινδύνων που μπορεί να προκύψουν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών (κυρίως               εδαφο-κλιματικών) σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, οι οποίες δυνατό να καταστήσουν τη χρήση ενός φυτοφαρμάκου σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας, επικίνδυνη.

Τη χρονική αυτή περίοδο, στην κυπριακή αγορά, δεν υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα που να περιέχουν τη δραστική ουσία methomyl και επομένως δεν υπάρχει ανάγκη για απαγόρευση της χρήσης τέτοιων προϊόντων.

Επισημαίνεται τέλος ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αρμόδια αρχή για την εγγραφή φυτοφαρμάκων και τους όρους εγγραφής, είναι το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και όχι ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για εγγραφή σκευασμάτων που περιέχουν methomyl (μετά και την έκδοση της Οδηγίας 2009/115/ΕΚ για την παραμονή του methomyl στην κοινοτική αγορά), το Συμβούλιο Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων έχει την ευθύνη για την απόφαση εγγραφής και τους όρους που θα επιβάλει σε περίπτωση απόφασης για εγγραφή, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους θερμούς μου χαιρετισμούς και σας διαβεβαιώνω ότι θα βρίσκομαι πάντα στη διάθεσή σας.»

 

ΓΧ/ΑΜ/AP-23.06.009.04.789