UnemployedGrads mine AI SmallΠριν χρόνια, όταν ήμουν Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του ΤΕΠΑΚ, ήρθε παλιός φοιτητής μου και μου είπε ότι πήγε να κάνει εγγραφή σαν άνεργος και δεν είχε εκεί το πτυχίο του για να τον εγγράψει και τον ρωτούσαν κάτω από πιο άλλο πτυχίο θα ήθελε να κάνει εγγραφή ως άνεργος.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουγα τέτοιες ιστορίες ενώ μια άλλη φορά μου έλεγε κάποιος ότι είχαν την σπουδή του περασμένη μόνο στα αγγλικά.

Στην Ευρώπη τέτοια συστήματα βασίζονται κυρίως στον κατάλογο του “Ευρωπαϊκού συστήματος ταξινόμησης δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων – ESCO” που και αυτό βασίζεται στο σύστημα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας – ISCO.

Και το ερώτημα εδώ είναι αν θα περίμενε κανείς το σύστημα ESCO να γνωρίζει για παράδειγμα και τις σπουδές που προσφέρουν τα κυπριακά πανεπιστήμια ή οι διάφορες επαγγελματικές σχολές στην Κύπρο; Η απάντηση είναι όχι φυσικά.

Γι αυτό και πολλούς άλλους λόγους η ανανέωση της βάσης δεδομένων στο σύστημα εγγραφής ανέργων μιας χώρας είναι πολύ σημαντική δουλειά.

Πως όμως και με ποια διαδικασία θα πρέπει να ανανεώνεται η βάση δεδομένων σε ένα σύστημα εγγραφής ανέργων;

  1. Τακτική παρακολούθηση του συστήματος και εντοπισμός της ανάγκης ανανέωσης των δεδομένων με παράλληλη παρακολούθηση των προγραμμάτων σπουδών όλων των επιπέδων που προσφέρονται στον τόπο μας. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να συνδέει τις ανάγκες της αγοράς με τα εκπαιδευτικά προγράμματα - ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, που προσφέρονται.
  2. Συνεργασία με εργοδοτικές οργανώσεις, συντεχνίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.
  3. Παρακολούθηση της αγοράς εργασίας, των αλλαγών και νέων αναγκών, τις τεχνολογικές αλλαγές και απαιτήσεις.
  4. Θα πρέπει η περιγραφή του εργοδότη για τη δουλειά που χρειάζεται κάποιον να κάνει να ταιριάζει με τα στοιχεία που περιέχει το σύστημα για να μπορεί να γίνει η καταχώρηση.
  5. Χρειάζεται να γίνεται εκπαίδευση και τακτικές συναντήσεις με το προσωπικό που λειτουργεί το σύστημα για εντοπισμό των αδυναμιών για συνεχή βελτίωση.
  6. Δημοσιοποίηση των στοιχείων σε μορφή κατανοητή για το κοινό, εργοδότες και όσους προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των επιπέδων. Αρχές του χρόνου για παράδειγμα είναι και η εποχή που οι μαθητές συμπληρώνουν τις αιτήσεις τους για σπουδές. Τέτοια στοιχεία θα είναι καλά να είναι συνεχώς προσβάσιμα στο διαδίκτυο σε τέτοια μορφή, ανάλυση και γλώσσα που να είναι κατανοητή από τους νέους.

Πέραν από τη σωστή ενημέρωση της βάσης επαγγελμάτων, το κράτος χρειάζεται επίσης να καλεί συνεχώς μέσω ανακοινώσεων τους ανέργους να κάνουν εγγραφή και με πιο στοχευμένο τρόπο τους φρέσκους αποφοίτους πιο έντονα κάθε φθινόπωρο που θα ψάχνουν για δουλειά.

Το σύστημα εγγραφής ανέργων μπορεί να προσφέρει πολύτιμη πληροφόρηση όπως:

  • Την κατάσταση στην αγορά εργασίας, οικονομικούς δείκτες
  • τις ανάγκες σε νέα εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των επιπέδων και σε νέους που προγραμματίζουν σπουδές τους
  • Προγραμματισμό προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ανέργων, προγράμματα τοποθέτησης ανέργων σε εταιρείες.
  • Τα στοιχεία θα επιτρέψουν και τον μελλοντικό προγραμματισμό της οικονομίας και του χώρου εκπαίδευσης αλλά μπορεί να ελκύσει και ξένες εταιρείες να επενδύσουν στον τόπο και πολλά άλλα.

Θυμάμαι πριν χρόνια όταν το Υπουργείο Εργασίας εντόπισε μια μεγάλη ζήτηση σε επαγγελματίες πληροφορικής, μας ζήτησε στο ΑΤΙ και κάναμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθυνόταν σε αποφοίτους άλλων ειδικεύσεων που δυσκολεύονταν να βρουν δουλειά. Με την συμπλήρωση του προγράμματος όλοι βρήκαν αμέσως δουλειά και ορισμένοι μάλιστα διέπρεψαν στον τομέα της πληροφορικής.

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου,

Βουλευτής,

Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.