fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Σε Εφημερίδα ..

Σε λίγες μέρες θα συμπληρώσετε δύο χρόνια από τότε που αναλάβατε τη θέση του Επίτροπου Περιβάλλοντος. Μπορείτε να μας δώσετε ένα σύντομο απολογισμό της κατάσταση την οποία βρήκατε και των θεμάτων με τα οποία ασχοληθήκατε;

Πραγματικά, τον Ιούλιο θα συμπληρωθούν δύο χρόνια από την ανάληψη των καθηκόντων μου ως επίτροπος περιβάλλοντος. Τα ζητήματα τα οποία κλήθηκα να αντιμετωπίσω είναι πολλά γιατί στην Κύπρο, ειδικά όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα, όσο πιο βαθιά είναι διατεθειμένος κανείς να ψάξει, τόσα πιο πολλά παράπλευρα προβλήματα θα αναδυθούν. Η δυσκολία, δηλαδή, στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων της Κύπρου οφείλεται στο ότι κάποιος, κάπου, κάποτε δεν προέβη –είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω αμέλειας, είτε λόγω έλλειψης επαρκών πόρων ή κατάλληλου προσωπικού- στις απαιτούμενες ενέργειες.

Αναφερόμενος, τώρα, σε συγκεκριμένα θέματα με τα οποία ασχολήθηκα αυτή την πρώτη περίοδο θα πρέπει να αναφέρω το θέμα των αποβλήτων, το οποίο είναι δυσεπίλυτο εξαιτίας του ότι πολλές επιμέρους πτυχές του βρίσκονται σε γκρίζες ζώνες για τις κυβερνητικές υπηρεσίες, χωρίς να είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες των διάφορων φορέων. Δόθηκε επίσης δημοσιότητα στις προσπάθειες που έκανα για το ζήτημα των ελαστικών των αυτοκινήτων και στο πρόγραμμα που ξεκινήσαμε με την κυβέρνηση για να καθαρίσουμε την ύπαιθρο από τα παλιά αυτοκίνητα. Προσπάθησα, επίσης, να δώσω έμφαση στην ενημέρωση των πολιτών για τα περιβαλλοντικά θέματα του τόπου. Ένα πράμα στο οποίο αφιερώνω ένα σημαντικό κομμάτι του χρόνου μου είναι η καθημερινή ενημέρωση των ανθρώπων των Μ.Μ.Ε.. Αν αυτά τα άτομα είναι σωστά ενημερωμένα τότε η προβολή των θεμάτων στα διάφορα μέσα είναι με τη σειρά της πιο έντονη και αποτελεσματική. Κάτι τέτοιο συνέβη με τη δημοσιότητα που δόθηκε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας για ενημέρωση προσπαθώ να επισκέπτομαι ένα σχολείο κάθε εβδομάδα ώστε να κάνω διάφορες παρουσιάσεις. Η ζήτηση, βέβαια, είναι τόσο μεγάλη που συχνά αναγκάζομαι να ξεφεύγω από αυτό το όριο. Πέρυσι, για παράδειγμα, έκανα σαράντα παρουσιάσεις και φέτος φαίνεται ότι θα είναι ακόμα περισσότερες.

Ένα από τα θέματα που κυριαρχεί στην κυπριακή επικαιρότητα αυτές τις μέρες είναι το υδατικό πρόβλημα. Ποιοι κατά τη γνώμη σας είναι οι πλέον ενδεδειγμένοι τρόποι για τη λύση του προβλήματος; Η δημιουργία μονάδων αφαλάτωσης αποτελεί λύση;

Πρέπει να πω ότι ήμουν και είμαι κατά των αφαλατώσεων. Κατανοώ όσους έχουν αντίθετη άποψη αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει έλλειψη νερού, οι προσπάθειές μας θα πρέπει πρώτα να επικεντρώνονται στην προστασία των ήδη υπαρχόντων ποσοτήτων νερού. Μετά θα πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα μειώσουμε τη ζήτηση νερού. Αν συνεχίσουμε να προσποιούμαστε ότι η σημερινή ζήτηση δεν είναι μειώσιμη τότε αναγκαστικά στρεφόμαστε προς τις αφαλατώσεις και δεσμεύουμε, έτσι, το μέλλον των παιδιών μας στο πετρέλαιο με όλες τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις που συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Όπως είναι γνωστό, ένα από τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με την υιοθέτηση της λύσης των αφαλατώσεων είναι η φοβερά μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των μονάδων αφαλάτωσης. Η ηλεκτρική αυτή ενέργεια παράγεται με πετρέλαιο και έτσι έχουμε περισσότερες εκπομπές ρύπων, ενώ θα έπρεπε κανονικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουμε σταδιακή μείωση. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το θέμα της αφαλάτωσης πριν μπούμε κάτω από ένα τέτοιο ζυγό.

Οφείλουμε, λοιπόν, να δούμε πρώτα τι νερό έχουμε, πως το χρησιμοποιούμε και, πάνω απ’ όλα, πως το προστατεύουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα έχουμε μολύνει τα υπόγεια νερά από τα κτηνοτροφικά λύματα αλλά και από τα λύματα αστικών περιοχών και τα έχουμε καταστρέψει από την υπεράντληση. Νομίζω ότι πρέπει πρώτα να κοιτάξουμε αυτά τα ζητήματα προτού να στραφούμε αλλού. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να προωθήσουμε την συλλογή και αξιοποίηση του βρόχινου νερού, όπως γίνεται σε ξένες χώρες.

Στρεφόμενοι στο άλλο μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο ανάγεται και σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό των κλιματικών αλλαγών: Πώς σκοπεύει η κυπριακή κυβέρνηση να ανταποκριθεί στο ζήτημα αυτό και ποια μέτρα λαμβάνει για την επίτευξη του σκοπού αυτού;

Η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να είναι πολυδιάστατη αν θέλουμε να είναι αποτελεσματική. Μία από τις πτυχές της στρατηγικής μας είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στον τομέα αυτό, για να αναφέρω δύο παραδείγματα, έχουμε απλοποιήσει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, και έχουμε πετύχει την παροχή χορηγιών για την εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων.

Μια άλλη πτυχή είναι η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, η οποία εντάσσεται στο σύστημα εμπορίας ρύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει καταθέσει το σχέδιο της για την κατανομή ρύπων, το οποίο και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο σχέδιο αυτό εμπίπτουν οι δραστηριότητες των εφτά βιομηχανιών κεραμικών, τις δύο βιομηχανίες τσιμέντου και τους τρεις υποσταθμούς της Αρχής Ηλεκτρισμού. Εναπόκειται, πλέον, στις βιομηχανίες αυτές να προσπαθήσουν να φέρουν τις εκπομπές τους στα συμφωνηθέντα επίπεδα.

Φυσικά το θέμα των εκπομπών ρύπων επεκτείνεται και πέραν του βιομηχανικού τομέα. Αναφέρομαι στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, στην ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και στην ύπαρξη πολλών παράνομων σκυβαλότοπων. Το μεθάνιο, το οποίο εκπέμπουν οι τελευταίο είναι ένα ιδιαίτερα επιβλαβές αέριο: ένα κυβικό μέτρο μεθανίου ισοδυναμεί με είκοσι κυβικά μέτρα διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, στους σκυβαλότοπους αναλογεί το 4-8% της ευθύνης για το φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών.

Για το ζήτημα της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων έχω παρατηρήσει, για παράδειγμα, ότι στο σχεδιασμό πολυκατοικιών δεν προβλέπεται χώρος για να απλώνουμε τα ρούχα μας να στεγνώσουν. Αναγκάζεται έτσι ο κόσμος να αγοράσει στεγνωτήρια τα οποία είναι πολύ ενεργοβόρα. Αναφέρω αυτό το καθημερινό παράδειγμα για να δείξω ότι πολλές από τις λύσεις που χρειαζόμαστε θα πρέπει να είναι απλές αλλά και ευφάνταστες. Στην προκειμένη περίπτωση θα μπορούσαμε να προνοήσουμε για την ύπαρξη αυλακιών στα κεραμικά δαπέδου ώστε να φεύγει το νερό από τα ρούχα, ή τα τζάμια να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να έχουν ηλιακό φως για αρκετή ώρα.

Γνωρίζουμε ότι διατηρείτε προσωπική ιστοσελίδα (http://theopemptou.com/) αλλά και ιστολόγιο (http://theopemptou.blogspot.com/) το οποίο ανανεώνετε τακτικότατα και έχει αποσπάσει θετικότατα σχόλια στον τύπο. Ποια σημασία έχει για σας αυτή η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τον απλό πολίτη και πώς βλέπετε γενικά, στην Κύπρο, το θέμα της ενημέρωσης περί των περιβαλλοντικών θεμάτων;

Το ιστολόγιο το ξεκίνησα πριν από δύο χρόνια, όταν διορίστηκα Επίτροπος. Αρχικά, λειτουργούσε πιο πολύ ως ένα πείραμα για να δω τι είδους αλληλεπίδραση θα μπορούσα να έχω με τους πολίτες. Τώρα όμως έχω φτάσει σε τέτοιο στάδιο που νιώθω τύψεις όταν δεν το ανανεώνω με καινούργιες πληροφορίες. Κι αυτό λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που δείχνουν πολλοί πολίτες για τα θέματα με τα οποία ασχολούμαι: το ιστολόγιό μου έχει γύρω στους 1500 επισκέπτες κάθε μήνα. Λαμβάνω επίσης πολλά τηλεφωνήματα αλλά και ηλεκτρονικές επιστολές από φοιτητές οι οποίοι ζητούν διάφορες πληροφορίες και προσπαθώ να απαντώ στον καθένα τους. Πολλοί δημοσιογράφοι επίσης αντλούν πληροφορίες από εκεί.

Όσον αφορά το γενικότερα θέμα της ενημέρωσης του κοινού, πέραν των όσων έχω αναφέρει προηγουμένως, πρέπει να πω ότι αντιμετωπίσαμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει νόμος ο οποίος υποχρεώνει τις διάφορε υπηρεσίες και δημόσιες αρχές να δίνουν οποιεσδήποτε, σχετικές με το περιβάλλον, πληροφορίες σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, χωρίς να έχουν καν το δικαίωμα να ρωτήσουν τον λόγο για τον οποία τις ζητά. Οφείλουν επίσης να προσφέρουν και συγκεκριμένο χώρο τον οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί ο ενδιαφερόμενος ώστε να μελετήσει τις πληροφορίες οφείλουν να γνωστοποιήσουν το όνομα ενός συγκεκριμένου ατόμου σε κάθε υπηρεσία στον οποία θα μπορεί να απευθύνεται κάθε πολίτης για περιβαλλοντικά θέματα και οφείλουν, επίσης, να δημοσιοποιούν κάθε περιβαλλοντική υπηρεσία που έχουν στην κατοχή τους. Δυστυχώς, όμως, ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Κι εγώ, ακόμη, όταν διορίστηκα Επίτροπος, συνάντησα πολλές δυσκολίες στην απόκτηση των πληροφοριών που ήθελα. Με τη βοήθεια του τέως Προέδρου, του κου Παπαδόπουλου, το Υπουργικό Συμβούλιο εξέδωσε μια απόφαση που υπενθύμιζε στις δημόσιες αρχές τις προαναφερθείσες νομικές τους υποχρεώσεις και έθετε συγκεκριμένη ημερομηνία, ως την οποία θα έπρεπε οι διάφορε υπηρεσίες να είχαν συμμορφωθεί. Κάποιες υπηρεσίας πραγματικά ανταποκρίθηκαν, αλλά όχι όλες.

Τι θέματα περιλαμβάνει η ατζέντα σας κατά την επόμενη περίοδο; Σε ποιους τομείς θα δώσετε έμφαση;

Αυτή την περίοδο βρίσκομαι στα μέσα μιας προσπάθειας για την μείωση της κατανάλωσης νερού. Στην Κύπρο συνηθίζουμε να φυτεύουμε γρασίδι, το οποίο απαιτεί πολύ νερό για τη συντήρησή του. Αν όμως είχαμε σωστότερο σχεδιασμό κήπων αυτό θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Έγραψα ένα άρθρο στις εφημερίδες για το θέμα αυτό ενώ παράλληλα το προωθήσαμε και μέσου του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Κάκτων και Παχύφυτων Φυτών εκδώσαμε ένα ειδικό φυλλάδιο γι’ αυτό το θέμα. Μέσα στο επόμενο διάστημα μάλιστα, θα κατασκευαστεί πρότυπος κήπος με παχύφυτα στο Ταμιευτήριο Λεμεσού. Προωθώ επίσης έρευνες για τις πράσινες στέγες και για το θέμα των ιατρικών αποβλήτων.

Επίσης, και αυτό αφορά το θέμα που έθιξα πριν για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, προσπαθώ να πιέσω το Υπουργείο Εσωτερικών να έχουμε υποχρεωτικές πρόνοιες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και θερμοσίφωνα σε κάθε μελλοντική άδεια οικοδομής.

Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολούμαι είναι η συμπλήρωση της σχετικής με τους ποδηλατόδρομους νομοθεσίας. Υπάρχουν νομικές ελλείψεις σ’ αυτό το σημείο με αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται η χρήση ποδηλάτου στις αστικές περιοχές.

Συζητώ, επίσης, με το Δήμο Λάρνακας και τη νεολαία του για την υλοποίηση ενός σχεδίου κομποστοποίησης. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα αφού θα πρέπει μέχρι το 2010 να μειώσουμε τα οργανικά απόβλητα τουλάχιστον κατά 50%.

Σημειώνω, τέλος, ένα μέτρο στο οποίο δεν έχω αναφερθεί ως τώρα δημόσια, το οποίο προορίζεται για την αντιμετώπιση μέρους του κυκλοφοριακού προβλήματος. Έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια για τη δημιουργία τερματικών σταθμών αεροδρομίου σε όλες τις πόλεις πλην, όπως είναι ευνόητο, της Λάρνακας. Με δυο λόγια, στόχος μας είναι κάθε επιβάτης να μπορεί να κάνει τσεκ-ιν τις βαλίτσες του στην πόλη του, και από εκεί με ειδικό λεωφορείο να μεταφέρεται στο αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα πολλά αυτά θέματα και σας ευχαριστούμε για την κουβέντα αυτή.

Κι εγώ σας ευχαριστώ.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Δεκεμβρίου 15, 2020
HOR Logo

Χ. Θεοπέμπτου Ομιλία για τον προυπολογισμό του 2021

15 Δεκεμβρίου 2020 Ομιλία Προέδρου του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ.Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων Συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2021 Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Η πανδημία Το 2020 θα μείνει στην…
Μαρτίου 01, 2019

Ο νόμος για ξενοδοχεία στη Βουλή - 01/03/2019

Διαδικτυακά καταστήματα έχουν wish list ή λίστα επιθυμιών. Το νομοσχέδιο είναι απλά η μεταφορά των επιθυμιών των ξενοδόχων σε νομοσχέδιο.Όταν γινόταν η διαβούλευση ο τότε ΚΟΤ είχε 7 σελίδες σχόλια με 17 σημεία που επεξηγούσε ΚΑΙ 4 σελίδες με σενάριο βασισμένο…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...