fbpx

Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

EDRO ΙΙI παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.120, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι το εμπορικό σκάφος EDRO ΙΙI παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας κοντά στις Θαλασσινές Σπηλιές από τις 8 Δεκεμβρίου 2011. Όπως πληροφορήθηκα, ενώ όλα ήταν έτοιμα για την αποκόλληση του σκάφους και τη μεταφορά του στην Τουρκία, για να κοπεί και να πωληθεί ως σίδερο, μετά από καταγγελίες για λαθρεμπόριο καυσίμων επενέβη το Τμήμα Τελωνείων, με αποτέλεσμα η αποκόλληση του σκάφους να καθυστερεί.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το εμπορικό σκάφος EDROIII εξακολουθεί να παραμένει κολλημένο στους βράχους στη θαλάσσια περιοχή της Πέγειας κοντά στις Θαλασσινές Σπηλιές, καθώς και για τους λόγους για τους οποίους το εμπορικό σκάφος παρέμεινε κολλημένο στους βράχους για μήνες μετά το ατύχημα.»

 

Απάντηση ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2013του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.120, ημερομηνίας 19 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

        «Αναφορικά με τα ερωτήματα του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη σχετικά με την προσάραξη του υπό Σιέρρα Λεόνε πλοίου EDROIIIστην περιοχή Θαλασσινών Σπηλιών της Πέγειας θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

 1. 1.Μόλις έγινε γνωστή η προσάραξη του πλοίου το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε συνεργασία με το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Τμήμα) προέβη σε επί τόπου ενέργειες με σκοπό τον περιορισμό πιθανής ρύπανσης του περιβάλλοντος σε περίπτωση διαρροής ρυπογόνων υγρών ή στερεών από το πλοίο και μετέφερε σχετικό εξοπλισμό σε πλησίον περιοχή.
 2. 2.Το Τμήμα ζήτησε στις 8 Δεκεμβρίου 2011 γραπτώς από τον πλοιοκτήτη (το πλοίο ανήκει σε Αλβανικά συμφέροντα) την άμεση απομάκρυνση όλων των ρυπογόνων υλικών από το πλοίο, την στεγανοποίηση της γάστρας του, τον καθαρισμό όλων των διαμερισμάτων του πλοίου από τα ρυπογόνα υπολείμματα, την άμεση μετακίνηση του πλοίου από την περιοχή ως επίσης και τον διορισμό εκπροσώπου του πλοιοκτήτη στην Κύπρο. Λόγω μη ανταπόκρισης του πλοιοκτήτη το Τμήμα ζήτησε στις 12 Δεκεμβρίου 2011 τα πιο πάνω επίσης από οργανισμό (το RussianΡ & IPool) που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων στο πλοίο καθώς και από την ZellerAssociatesManagementServicesGmbhη οποία ενεργεί ως διαχειριστής του RussianΡ & IPool.
 3. 3.Η ZellerAssociatesManagementServicesGmbhυπέβαλε στις 15 Δεκεμβρίου 2011 τις πρώτες εισηγήσεις της αναφορικά με την απομάκρυνση των ρυπογόνων

υλικών από το πλοίο οι οποίες κρίθηκαν ελλιπείς. Ακολούθησε υποβολή νέων προτάσεων και μια σειρά διαπραγματεύσεων μεταξύ της ZellerAssociatesManagementServicesGmbhμε πιθανούς εργολήπτες στην Κύπρο η οποία ναυάγησε στις αρχές Ιανουαρίου 2012.

 1. 4.Διαβλέποντας επερχόμενες δυσκολίες και λαμβάνοντας υπόψη την συνεχιζόμενη μη ανταπόκριση του πλοιοκτήτη και τις επικρατούσες και προβλεπόμενες καιρικές συνθήκες, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (μετά από εισήγηση του Τμήματος) υπέβαλε πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο με την οποία, μεταξύ άλλων προτάθηκαν ενδιάμεσες ενέργειες από την Κυβέρνηση και εναλλακτική προσέγγιση σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εκτέλεση της εργασίας από την ZellerAssociatesManagementServicesGmbhή σε περίπτωση που υπό το φως των εξελίξεων κριθεί αναγκαία ή επιθυμητή η ανάληψη δράσης από την Δημοκρατία.
 2. 5.Στις αρχές Φεβρουαρίου 2012 άρχισε νέος κύκλος συζητήσεων μεταξύ της ZellerAssociatesManagementServicesGmbhκαι του εργολήπτη σχετικά με την ανάθεση της εργασίας για την απομάκρυνση των ρυπογόνων υλικών από το πλοίο.
 3. 6.Από τον Μάρτιο του 2012 ο δικηγορικός οίκος Ανδρέας Γεωρκάτζης Λτδ πληροφόρησε το Τμήμα ότι έχει διοριστεί εκπρόσωπος του πλοιοκτήτη.
 4. 7.Η μεταφορά όλων των υλικών εκτός του πλοίου έγινε υπό την εποπτεία λειτουργού του Τμήματος Τελωνείων και του Τμήματος Περιβάλλοντος, και αυτά είτε μεταφέρθηκαν σε τελωνειακές αποθήκες ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις για επεξεργασία ρυπογόνων υλικών (όλες οι πιο πάνω ενέργειες άρχισαν στις 15 Μαρτίου 2012, και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Απρίλιο του 2012).
 5. 8.Σημειώνεται ότι δεν έχουν επιβληθεί κυρώσεις, αφενός μεν γιατί δεν έχει προκληθεί ή δεν έχει τεκμηριωθεί ότι έχει προκληθεί ρύπανση (με εξαίρεση περιστατικό περιορισμένης διαφυγής ποσοτήτων πετρελαιοειδών καταλοίπων, που συνέβη κατά την διάρκεια των εργασιών απομάκρυνσης των ρυπαντών από το πλοίο, το οποίο έχει αντιμετωπιστεί άμεσα, χωρίς επιπτώσεις στο περιβάλλον της περιοχής) και αφετέρου επειδή η προσάραξη του πλοίου ήταν αναπόφευκτη λόγω της μηχανικής βλάβης που υπέστη σε μια από τις δυο κύριες προωθητικές μηχανές, των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και της συνεπαγόμενης περιορισμένης δυνατότητας πηδαλιουχίας. Επίσης δεν έχουν επιβληθεί οποιεσδήποτε κυρώσεις αφού δεν έχει διαπιστωθεί οποιαδήποτε εσκεμμένη ενέργεια από τον πλοίαρχο ή το πλήρωμα του πλοίου.
 6. 9.Στις 27 Απριλίου 2012, η εταιρεία CIMEXTAΛτδ συνήψε συμφωνία με την αλβανική πλοιοκτήτρια εταιρεία EDROS.H.P.K., στην οποία καθορίστηκαν οι όροι απομάκρυνσης του πλοίου από την περιοχή (δηλ. αποκόλληση και ρυμούλκηση του πλοίου στη θάλασσα). Ένας εκ των όρων του συμβολαίου προνοούσε ότι η CIMEXTAΛτδ είχε υποχρέωση να εξασφαλίσει, πριν την έναρξη υλοποίησης του συμβολαίου, ασφαλιστική κάλυψη για τους κινδύνους του έργου. Η συμφωνία αυτή κοινοποιήθηκε στο Τμήμα στις 30 Απριλίου 2012, και ακολούθως το Τμήμα καθόρισε κατευθυντήριες τεχνικές γραμμές στη βάση των οποίων θα έπρεπε να γίνει η ασφαλής μετακίνηση του πλοίου σε βαθύτερο σημείο, με σκοπό την πλήρη απομάκρυνση του από τα χωρικά ύδατα της Δημοκρατίας.
 7. 10.Στις 24 Μαΐου 2012, η CIMEXTAΛτδ πληροφόρησε μέσω των νομικών της συμβούλων ότι είναι έτοιμη να ξεκινήσει την εργασία για μετακίνηση του EDROIIIαλλά ταυτόχρονα δήλωσε ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει οικονομικά συμφέρουσα ασφαλιστική κάλυψη και ζήτησε, μεταξύ άλλων, από το Τμήμα να αναλάβει την ευθύνη και να δεχθεί την έναρξη των προσπαθειών ρυμούλκησης χωρίς ασφαλιστική κάλυψη (σε αντίθεση δηλαδή με ό,τι είχε συμφωνήσει με τον πλοιοκτήτη). Με την ενέργεια της αυτή η CIMEXTAΛτδ προσπάθησε να εκμαιεύσει οικονομικό όφελος και να συμπαρασύρει το Τμήμα και κατ’ επέκταση την Δημοκρατία σε ένα συμβόλαιο στο οποίο εμείς δεν ήμασταν συμβαλλόμενο μέρος έτσι ώστε να αναγκαστούμε να αναλάβουμε την ευθύνη για την ενέργεια της να μην εκπληρώσει μέρος της συμφωνίας που συνήψε, εκβιάζοντας μάλιστα ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αποχωρούσε από την περιοχή και δεν θα προχωρούσε στην απομάκρυνση του πλοίου, παρά την ιδανική κατάσταση της θάλασσας που επικρατούσε.
 8. 11.Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συμφωνία των πλοιοκτητών και της CIMEXTAΛτδ, ήταν προϊόν ελεύθερων διαπραγματεύσεων μεταξύ τους. Εκπρόσωποι της CIMEXTAΛτδ, είχαν επανειλημμένως διαβεβαιώσει το Τμήμα (γραπτώς και προφορικώς) για την πρόοδο των εργασιών, μέχρι που απέστειλαν την επιστολή τους ημερομηνίας 24 Μαΐου 2012, με την οποία για πρώτη φορά μας πληροφορούσαν ότι δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν τους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά την οριστική κατάρρευση της συμφωνίας απομάκρυνσης του πλοίου μεταξύ εκπροσώπων των πλοιοκτητών και της CIMEXTAΛτδ, και της μη ανταπόκρισης των εκπροσώπων των πλοιοκτητών να φροντίσουν για την ασφαλή φύλαξη και απομάκρυνση του πλοίου, το Τμήμα απευθύνθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για νομική συμβουλή ως προς τα επόμενα βήματα, αυτής της εξαιρετικά δύσκολης υπόθεσης.
 9. 12.Επίσης, με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, από τη στιγμή που το πλοίο δεν εγκαταλείφθηκε επίσημα από τον πλοιοκτήτη, δεν υπάρχει ακόμα τρόπος για να περιέλθει το πλοίο στη δικαιοδοσία και κατοχή του Επίσημου Παραλήπτη Ναυαγίων, δυνάμει των διατάξεων του περί Ναυαγίων Νόμου, Κεφ. 298.
 10. 13.Δεδομένης της αδυναμίας ή αδιαφορίας του Αλβανού πλοιοκτήτη να αναλάβει την απομάκρυνση του πλοίου, θα μπορούσε το κράτος να προσπαθήσει να εξεύρει νομικά αποδεχτούς τρόπους ώστε το πλοίο να κηρυχθεί ναυάγιο και να περιέλθει στη δικαιοδοσία του. Μια τέτοια ενέργεια όμως θα είχε ως αποτέλεσμα το κράτος να αναλάβει την ευθύνη για το πλοίο, τη φύλαξη του και να εμπλακεί σε πιθανή μακρόχρονη δικαστική διαδικασία, γεγονός που θα απομάκρυνε τις πιθανότητες να ρυμουλκηθεί σύντομα από τους εμπλεκομένους ιδιώτες σε άλλο σημείο και να απομακρυνθεί από την Κύπρο. Επίσης, το γεγονός ότι η εμπορική αξία του πλοίου είναι αυτή που αντιστοιχεί στην ανακύκλωση της ποσότητας του χάλυβα που θα προκύψει από τη διάλυση του, η οποία δεν είναι σημαντική, μειώνει κατά πολύ τις πιθανότητες να βρεθούν ενδιαφερόμενοι που να έχουν την πρόθεση να το αγοράσουν.
 11. 14.Το πλοίο έχει ασφαλιστική κάλυψη από το RussianΡ & IPoolγια μετακίνηση ναυαγίου (wreckremoval). Η ZellerAssociatesManagementServicesGmbhέχει πληροφορήσει το Τμήμα ότι δεν προτίθεται να αναλάβει ή να αναμειχθεί στην μετακίνηση του πλοίου. Στα πλαίσια προσπάθειας εξεύρεσης λύσης, το Τμήμα αποτάθηκε στους ασφαλιστές, για να διερευνήσει κατά πόσο μπορούν να αναθέσουν απευθείας σε εργολάβο την απομάκρυνση του πλοίου. Αναμένεται η απάντηση των ασφαλιστών.»

 

ΝΧ/ΜΜ/23.06.010.02.120

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιουνίου 01, 2013
Θάλασσα Super User

Νηρέας: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΓΡΙ-ΓΡΙ

Ότι έχει απομείνει από τον θαλάσσιο μας πλούτο χρειάζεται προστασία, όχι φιλελευθεροποίηση Για ακόμα μια φορά γινόμαστε μάρτυρες σε ένα θέατρο του παραλόγου, με αφορμή τις συζητήσεις για επαναφορά της χρήσης της μεθόδου ψαρέματος με γρι γρι. Εδώ και χρόνια,…
Μαΐου 02, 2013
Θάλασσα Super User

Εκπομπή ΡΙΚ για την παράνομη αλιεία

Αν σας ενδιαφέρει η θάλασσα και η κατάσταση της όσον αφορά το ψάρι και την παράνομη αλιεία δέστε αυτό το σημαντικό βιντεο από την εκπομπή του ΡΙΚ Συν - Πλην.
Ιανουαρίου 02, 2013
Θάλασσα Super User

Γιατί η απαγόρευση αλιείας εντος της περιοχής λουομένων ισχύει μονο για επαγγελματίες;

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.114, ημερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη«Σύμφωνα με τις γραπτές απαντήσεις του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στα ερωτήματα που του είχα υποβάλει σε…
Οκτωβρίου 10, 2012
Θάλασσα Super User

Υπ. Εμπορίου - Ψαρεμα καρχαρία

Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.1103, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη «Έχω πληροφορηθεί ότι επιτήδειοι επιχειρηματίες δραστηριοποιούνται διαφημίζοντας την Κύπρο διαδικτυακά ως προορισμό για ψάρεμα…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...