Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Η Κύπρος στις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων

Λευκωσία: Τα οικιακά απορρίμματα και η τελική τους διάθεση αποτελούν σημαντική πρόκληση και αφορούν όλους μας, αφού και η Κύπρος βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Σοφοκλής Αλετράρης.

Σε χαιρετισμό του σε ημερίδα με θέμα «Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών Αποβλήτων», που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, είπε ότι η διαχείριση αποβλήτων, και ιδιαίτερα των οικιακών αποβλήτων που από τη φύση και την ποσότητά τους κατέχουν ένα σημαντικό ποσοστό στον τομέα των αποβλήτων, αποτελεί αναγκαιότητα και προτεραιότητα για την Κύπρο αφενός για τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και αφετέρου για την υιοθέτηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Μέσα από τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν εκδοθεί στο κυπριακό δίκαιο Νόμοι, Κανονισμοί και Διατάγματα τα οποία ρυθμίζουν τη διαχείριση των αποβλήτων. Σκοπός του εν λόγω Νόμου, συνέχισε, είναι η θέσπιση μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα της.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, είπε ο κ. Αλετράρης, υπήρξε επιτακτική ανάγκη για ετοιμασία σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.

Μέσα από το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση (η νομοθεσία, οι υφιστάμενες πρακτικές σε ισχύ και εναλλακτικές τεχνολογίες διαχείρισης), ο Εθνικός Σχεδιασμός (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, δυνατότητα προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, εναλλακτικές τεχνολογίες διαχείρισης, προσδιορισμός απαιτούμενων έργων και υποδομών, η οικονομική διάσταση, δράσεις ενημέρωσης και συμμετοχής και το Ολοκληρωμένο Σχέδιο), καθώς και οι δράσεις, οι ενέργειες, η πολιτική και τα χρονοδιαγράμματα του προτεινόμενου Σχεδίου.

Οι κύριες δράσεις, που προτείνονται στο Σχέδιο, ανέφερε ο κ. Αλετράρης, αφορούν ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης, εκτροπή των βιοαποικοδομήσιμων στερεών αποβλήτων από την ταφή, μέσω χωριστής συλλογής και κομποστοποίησης, και επιτάχυνση της κατασκευής και λειτουργίας μονάδων επεξεργασίας μεικτών αστικών στερεών αποβλήτων, ενίσχυση της εφαρμογής συστημάτων «pay as you throw» σε Δήμους και Κοινότητες, άμεση εφαρμογή φόρου ταφής, ενίσχυση της ανακύκλωσης συσκευασιών, επιτάχυνση των έργων για τα πράσινα σημεία, μείωση της παραγωγής αποβλήτων, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, καθώς και προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Δήλωσε επίσης ότι στις 27 Απριλίου 2012 ξεκίνησε η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης για το Σχέδιο Διαχείρισης και την Στρατηγική Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Σχέδιο, η οποία και ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουνίου.

Ο Υπουργός Γεωργίας είπε ότι «τα οικιακά απορρίμματα και η τελική τους διάθεση αποτελούν σημαντική πρόκληση και αφορούν όλους μας, αφού και η Κύπρος βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων. Ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού θα πρέπει να αποτελείται από σημαντικές δράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης σε επίπεδο σχεδιασμού έργων, διαμόρφωσης πολιτικών και αυστηρής εφαρμογής της νομοθεσίας.»

Καταλήγοντας, είπε ότι ξεκάθαρη θέση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι όπως τα έργα που προωθούνται για τις ολοκληρωμένες μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων στις τέσσερις επαρχίες θα πρέπει να λειτουργούν σε συνέργεια, χωρίς ανταγωνισμό με τα υφιστάμενα συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων καθώς και με το υφιστάμενο δίκτυο εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων.

Στο χαιρετισμό της, η Υπουργός Εσωτερικών Ελένη Μαύρου είπε ότι η αλόγιστη οικιστική και βιομηχανική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών έδωσαν τη χαριστική βολή σε ένα φυσικό περιβάλλον, το οποίο είχε αρχίσει να νιώθει σημαντικές πιέσεις από τα χρόνια των πρώτων βιομηχανικών επαναστάσεων περίπου δύο αιώνες πριν.

Όμως, πρόσθεσε, «η ποιότητα και η ποσότητα των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα υπήρξαν καθοριστικές για τη διατάραξη των φυσικών ισορροπιών σε ευρεία κλίμακα, αλλά και για τη γένεση του όρου «περιβαλλοντική συνείδηση».

Οι κάτοικοι του «πλανητικού χωριού» ανέφερε, οφείλουμε να προστατέψουμε το κοινό μας σπίτι από την καινούργια πραγματικότητα που βιώνει η Γη μας, την περιβαλλοντική υποβάθμιση, τη ρύπανση των υδάτων μας και των εδαφών μας. Στην προσπάθεια αυτή, είπε, είναι που εντάσσονται και τα προγράμματα διαχείρισης αποβλήτων.

Μετά την ένταξη μας στην ενωμένη Ευρώπη, είπε, η Κύπρος βρέθηκε στην ανάγκη να κάνει άλματα στη διαχείριση των αποβλήτων της. Το εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Οι λύσεις δεν είναι μονοδιάστατες, αλλά απαιτούν πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση.

Την ίδια ώρα, σημείωσε η κ. Μαύρου, για να πετύχουμε όσα πρέπει να πετύχουμε είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε και τις αναγκαίες υποδομές. «Να φύγουμε από τις χωματερές και να πάμε σε ολοκληρωμένα κέντρα διαχείρισης των αποβλήτων. Να συμπληρώσουμε την υποδομή μας και με τα πράσινα σημεία που θα εξυπηρετήσουν για διάφορες άλλες κατηγορίες αποβλήτων».

Το Υπουργείο Εσωτερικών, είπε, προωθεί την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής μέσα από αποφάσεις στα πλαίσια συλλογικής συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους.

Η πρώτη Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Οικιακών Απορριμμάτων στην Κύπρο, που καλύπτει τις ανάγκες των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, βρίσκεται σε λειτουργία από την 1η Απριλίου 2010, ανέφερε, για να προσθέσει ότι η «Κύπρος θεωρείται πλέον ένα κράτος με επιτυχίες στη διαχείριση των δημοτικών στερεών απορριμμάτων και το έργο χαρακτηρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα καλύτερα της προγραμματικής περιόδου 2004-2006».

Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου Εσωτερικών, ανέφερε, περιλαμβάνει, επίσης, την κατασκευή ακόμα δύο τέτοιων σύγχρονων Μονάδων για τις επαρχίες Λευκωσίας και Λεμεσού και την αναβάθμιση του Χ.Υ.Τ.Α Πάφου σε Μονάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Οι Μονάδες των επαρχιών Λευκωσίας και Λεμεσού αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία μέχρι το 2015. Το δίκτυο των Μονάδων ολοκληρώνεται με τον σχεδιασμό και την κατασκευή Μονάδας Ενεργειακής Αξιοποίησης. Η Μονάδα, ανέφερε η κ. Μαύρου, θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την καύση στερεού δευτερογενούς καυσίμου που θα παράγεται από την επεξεργασία των αποβλήτων των επαρχιών, αφού φυσικά πρώτα αφαιρεθούν τα χρήσιμα ανακυκλώσιμα υλικά με σύγχρονες μηχανικές διαδικασίες. Η παραγωγή ενέργειας από νέες μορφές καυσίμων είναι κατεύθυνση την οποία προωθεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπλήρωσε η ΥΠΕΣ.

Read Full Article


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Απριλίου 28, 2016
Waste1
Πολιτικές Super User

Είναι και η πολιτική για τα απόβλητα διεφθαρμένη;

Το τελευταίο καιρό οι καταγγελίες και οι καταθέσεις γύρω από τα διάφορα έργα των αποβλήτων κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πέραν όμως από τα όποια προβλήματα υπάρχει και ακόμη ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το εξετάσουμε όσον…
Φεβρουαρίου 05, 2016
Πολιτικές Super User

Waste infringement case offers lessons for all

23/10/2015 Article taken from: Magazine Environment for Europeans The European Commission has just closed a decade-long case against Ireland for multiple and systemic infringement of the EU Waste Framework Directive. To comply with the 2005 European Court of…
Αυγούστου 31, 2014
blackboardSmall
Πολιτικές Super User

Ανταλλαγή σχολικών – μια καλή πρακτική

Σε λίγες μέρες ανοίγουν και πάλι όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του τόπου.Άλλοι επιστρέφουν πίσω στα θρανία, άλλοι αποφοίτησαν και άλλοι ετοιμάζονται για μια νέα εμπειρία.Με τη σημερινή οικονομική κατάσταση, ο Σεπτέμβρης θα είναι πολύ δύσκολος για πολλές…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...