Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Ο ρυπαίνων θα πληρώνει σε όλους τους δήμους

Λευκωσία: Τρόπους εφαρμογής του προγράμματος «Πληρώνω όσο πετώ» (Pay as you throw) σε ολόκληρη την περιφέρειά του αναζητεί ο Δήμος Αγλαντζιάς, ενώ ταυτόχρονα μελετάται και το ενδεχόμενο γενικότερης εφαρμογής του προγράμματος σε ένα ευρύτερο πεδίο συνεργασίας των δήμων. Η ανάγκη για λιγότερα σκύβαλα καθίσταται πλέον επιτακτική, όχι μόνο για περιβαλλοντικούς αλλά και για οικονομικούς λόγους. Με τη λειτουργία εξάλλου των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ), το τέλος σκυβάλων για τα νοικοκυριά θα εκτοξευτεί γύρω στα €300 ανά νοικοκυριό. Συνεπώς η πληρωμή με βάση την ποσότητα σκυβάλων του κάθε νοικοκυριού είναι και δικαιότερη και αποτελεσματικότερη.
Πάντως, τα αποτελέσματα των πρώτων δύο χρόνων εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος «Πληρώνω όσα πετώ» σε περιοχής της Αγλαντζιάς, δίνουν ενθαρρυντικά μηνύματα για το μέλλον.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο Δημοτικό Συμβούλιο (τα οποία θα σταλούν υπό μορφή εισήγησης και μελέτης προς όλους τους δήμους της Λευκωσίας), στην περιοχή εφαρμογής του προγράμματος καταγράφεται μείωση των σκυβάλων κατά 37%, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζεται άνοδος 8% στις ποσότητες της ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος, σε μία περιοχή της Αγλαντζιάς ο δήμος παραχώρησε δωρεάν 597 κάδους ενώ τοποθέτησε μικροεπεξεργαστές σε 151 κάδους των 1.100 λίτρων. Περεταίρω, 21 δημότες ενεγράφησαν στο πιλοτικό σύστημα με την πρέσα.  Για τους 7 μήνες, Νοέμβριο του 2012 μέχρι Μάιο του 2013, διενεργήθηκαν 18.348 ζυγίσματα οικιακών απορριμμάτων.  Αξιόπιστες μετρήσεις μπορούν να θεωρηθούν οι 16.681, ενώ έγιναν και 130 χρήσεις του συμπιεστή.

Συνολικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο σημείωμα που ετοιμάστηκε από το Δήμο Αγλαντζιάς, συλλέχτηκαν 318.617 κιλά. Τα υπολογιζόμενα ετήσια αστικά απορρίμματα υπολογίζονται σε 257.23 κιλά ανά άτομο εάν λάβουμε υπόψη την απογραφή του 2011. Όπως σημειώνεται, με την πρόσθεση του ανακυκλώσιμου η ετήσια χρήση οικιακών σκυβάλων ανά άτομο ανέρχεται περίπου στα 350kg ή 1kg την ημέρα ανά κάτοικο, ενώ ο μέσος Κύπριος κατά το Eurostat το 2011 κάνει χρήση 556kg, παρουσιάζει δηλαδή μία αξιοπρόσεκτη μείωση 37%».

Αν και η μείωση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί σε ένα βαθμό και στην οικονομική κρίση και τη μείωση της κατανάλωσης, αποδεικτικό της επιτυχίας του προγράμματος είναι το γεγονός ότι ενώ για το 2011 η συνολική ανακύκλωση για την υπόλοιπη περιοχή της Αγλαντζιάς ανερχόταν στους 737.525 κιλά, παρουσιάζοντας  πτώση 8,8% στα 678.765 κιλά το 2012 ενώ την αντίστοιχη περίοδο η περιοχή του «Pay as you throw» από 165,095kg παρουσίασε άνοδο 8% στα 179,56kg.

Στόχος του δήμου είναι η γενικότερη εφαρμογή του προγράμματος σε ολόκληρη την επικράτειά τους. Για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου ο δήμος αναμένεται να χρειαστεί γύρω στις €800.000 για την αγορά σκυβαλοφόρων και την αγορά κάδων για 6.091 οικιστικά υποστατικά και περίπου 1.500 επαγγελματικά.  Γεγονός που προβληματίζει το δήμο ως προς το πώς μπορεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Το κόστος θα μπορούσε είτε να κατανεμηθεί στους δημότες ή να αναζητηθούν χορηγίες από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
 
Ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας ανέφερε στον «Φ» ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την περιφέρεια του δήμου με όφελος και για τους δημότες και για τον ίδιο τον δήμο. «Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε για δύο περίπου χρόνια σε μια περιοχή του δήμου σε μια προσπάθεια καλύτερης διαχείρισης των σκυβάλων», ανέφερε ο κ. Κόρτας. «Ο στόχος ήταν αφενός η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από τους ίδιους τους δημότες και ο άλλος στόχος είναι η μείωση του κόστους και για τον ίδιο το δημότη αλλά και για την ίδια την υπηρεσία του δήμου.
 
Αυτό σημαίνει ότι όσο λιγότερος όγκος σκυβάλων συλλέγεται από την υπηρεσία, τόσο λιγότερα θα είναι κόστα με ο,τι σημαίνει αυτό. Λιγότερα επίσης θα είναι τα κόστα και για το δημότη. Διότι σημαίνει ότι από τη στιγμή που μειώνεται ο όγκος των σκουπιδιών, θα πληρώνει λιγότερα. Με τη λειτουργία των μονάδων ΟΕΔΑ όπου τα απόβλητα θα ζυγίζονται, σημαίνει ότι το όφελος θα μετακυλιστεί στους ίδιους του δημότες».
 
Ο δήμαρχος ανέφερε επίσης ότι θα ετοιμαστεί σημείωμα με ολοκληρωμένη πρόταση στην Ένωση Δήμων για γενικότερη εφαρμογή του προγράμματος σε όλους τους δήμους, σε ένα πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας.

Τι είναι το "Pay as you throw"

Το Pay As You Throw είναι το σύστημα τιμολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης σκυβάλων που βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Θεωρείται ως δικαιότερο σύστημα αφού τα τέλη που πληρώνει κάθε νοικοκυριό ή επιχείρηση συνδέονται με την ποσότητα των σκυβάλων που παράγει. Ο Δήμος Αγλαντζιάς θέλει να το εφαρμόσει σε όλες τις περιοχές του, γιατί θεωρείται ένα δικαιότερο σύστημα αφού τα τέλη που πληρώνει κάθε νοικοκυριό ή επιχείρηση συνδέονται με την ποσότητα των σκυβάλων που παράγει ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα επιπλέον κίνητρο για συμμετοχή στην ανακύκλωση στα νοικοκυριά που δεν συμμετέχουν ενεργά σε αυτή. Έτσι, ωφελείται και το περιβάλλον.

Τα οφέλη ενός τέτοιου συστήματος είναι πολλά, όπως εξηγούν ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Κώστας Κόρτας και ο δημοτικός γραμματέας Χάρης Τσαγγαρίδης. «Μέχρι τώρα τα δημοτικά τέλη για την αποκομιδή των σκυβάλων ήταν σταθερά, με βάση το είδος της οικίας, επιχείρησης κλπ. Το Pay As You Throw προσεγγίζει τη χρέωση των δημοτικών τελών με ένα διαφορετικό τρόπο, ο οποίος βασίζεται στις ποσότητες απορριμμάτων που παράγει το κάθε νοικοκυριό ή επιχείρηση», επισημαίνουν. «Η προσέγγιση αυτή είναι σαφώς δικαιότερη. Επίσης, με την απευθείας σύνδεση των σκυβάλων και του κόστους δημιουργούνται οικονομικά κίνητρα για μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται και αύξηση της ανακύκλωσης όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι χρήστες του συστήματος αυτού αντιλαμβάνονται ότι ο πιο εύκολος τρόπος που μπορεί να γίνει εξοικονόμηση είναι με την ανακύκλωση. Τέλος, με την αύξηση της ανακύκλωσης ωφελείται και το περιβάλλον αφού οι φυσικοί πόροι και η ενέργεια διατηρούνται και αυτό συνεπάγεται άμεσες μειώσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου».

Το σύστημα δουλεύει με τον εξής τρόπο: Σε κάθε κάδο υπάρχει εγκατεστημένος ένας μικροεπεξεργαστής ο οποίος συνδέει τον κάδο με κάποια διεύθυνση, στην οποία διαμένει κάποιο φυσικό πρόσωπο. Το σκυβαλοφόρο περιέχει σύστημα ζύγισης και λογισμικό εγκατεστημένο σε αυτό. Στο σύστημα καταγράφεται το καθαρό βάρος των σκυβάλων, το οποίο προκύπτει από την αφαίρεση του βάρους του κάδου μαζί με τα σκύβαλα και του άδειου κάδου. Μαζί με το βάρος καταγράφεται το άτομο που διαμένει στο ακίνητο, η μέρα και η ώρα αποκομιδής.


Γράφει: Φρίξος Δαλίτης

- See more at: http://www.philenews.com/el-gr/koinonia-eidiseis/160/165163/o-rypainon-tha-plironei-se-olous-tous-dimous#sthash.SG2T8M1g.dpuf


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...