FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

2008: Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.

Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 81:
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 5.5 της υπό αναφορά Οδηγίας καθορίζει ότι, το αργότερο έως τις 31.12.2008, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων χιλιογράμμων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος. Παράλληλα, το άρθρο 7 της Οδηγίας καθορίζει ποσοτικούς στόχους σε σχέση με την αξιοποίηση των ΑΗΗΕ που συλλέγονται ξεχωριστά.
Οι περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμοί του 2004 (ΚΔΠ 668/2004) ψηφίστηκαν με σκοπό την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με την πιο πάνω Οδηγία. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 5(2)(α) οι παραγωγοί υποχρεούνται, μέχρι τις 13.8.2005, να μεριμνήσουν ατομικά ή συλλογικά ώστε να δημιουργηθούν συστήματα ανάκτησης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού οικιακής προέλευσης.
Το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ αδειοδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2008, με μεγάλη, δηλαδή, καθυστέρηση, το οποίο, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία.
Παράλληλα, έχουν αδειοδοτηθεί δύο εγκαταστάσεις για ανακύκλωση συγκεκριμένων τύπων ΑΗΗΕ, ενώ εξετάζονται άλλες τέσσερεις αιτήσεις.
Βάσει του Κανονισμού 15 οι ποινές που επιβάλλονται για παραβάσεις των διατάξεων των εν λόγω Κανονισμών καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 41 του περί Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Νόμου του 2002 (Ν.215(Ι)/2002).
Το άρθρο αυτό καθορίζει χρηματικές ποινές και ποινές φυλάκισης στην περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του Νόμου και, κατ'επέκταση, των Κανονισμών, με την προσαγωγή των ενόχων στο δικαστήριο, ωστόσο η Υπηρεσία δεν προέβη στη λήψη μέτρων κατά των παραγωγών οι οποίοι παρέλειψαν να ενταχθούν στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ καθώς και να δημιουργήσουν ατομικό σύστημα. Σημειώνεται ότι, βάσει των διατάξεων του τροποποιητικού Νόμου (Ν.63(Ι)/2009), που τέθηκε σε ισχύ στις 3.7.2009, η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα της εξώδικης ρύθμισης αδικημάτων από παραγωγούς ΑΗΗΕ που παραλείπουν να συμμορφώνονται με τις προαναφερόμενες διατάξεις.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο