FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού to 2009

Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ. 58 ):

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Σύμφωνα με την Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την  ΚΔΠ 668/2004, τα κράτη μέλη οφείλουν να θεσπίσουν κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων αστικών αποβλήτων και το αργότερο έως τις 31.12.2008, θα πρέπει να έχει επιτευχθεί χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων χιλιογράμμων ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης κατά μέσο όρο, ανά κάτοικο και ανά έτος.

Το πρώτο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ το οποίο αδειοδοτήθηκε τον Ιούνιο του 2008, τέθηκε σε λειτουργία το Σεπτέμβριο του 2009. Παράλληλα, αδειοδοτήθηκαν πέντε εγκαταστάσεις για ανακύκλωση συγκεκριμένων τύπων ΑΗΗΕ, ενώ εξετάζεται άλλη μία αίτηση.

Σύμφωνα με έκθεση του Τμήματος, η οποία υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9.8.2010, βάσει του άρθρου 12 της Οδηγίας, η κατά κεφαλή ποσότητα συλλογής ΑΗΗΕ στην Κύπρο ανήλθε σε 2,84 χιλιόγραμμα ανά κάτοικο, σε σύγκριση με 3,05 χιλιόγραμμα για το 2007. Συνεπώς, οι ποσοτικοί στόχοι της Οδηγίας δεν έχουν επιτευχθεί. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, το Τμήμα αναμένει ότι, μετά την πρόσφατη λειτουργία συλλογικού συστήματος διαχείρισης ΑΗΗΕ, οι στόχοι για την περίοδο 2009-2010 θα επιτευχθούν.

Όπως μας πληροφόρησε η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, με τη δραστηριοποίηση του συλλογικού συστήματος δημιουργήθηκαν πέραν των χιλίων σημείων συλλογής παλαιών συσκευών παγκύπρια, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου χωριστής συλλογής.


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο