Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Υποσταθμός στον Άγιο Γεώργιο Λάρνακα;

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.719, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του  βουλευτή εκλογικής  περιφέρειας Λευκωσίας  κ. Γιώργου Περδίκη

«Οι κάτοικοι της περιοχής γύρω από τον υποσταθμό  της ΑΗΚ στον Άγιο Γεώργιο Λάρνακας διαμαρτύρονται για την ενόχληση και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους από τη λειτουργία του υποσταθμού.

Παρακαλώ  τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν υπάρχει  σχεδιασμός για μετακίνηση του σταθμού  ή μετατροπή του σε κλειστού τύπου.»

Απάντηση  ημερομηνίας 7 Ιουλίου 2010 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.719, ημερομηνίας 14 Ιανουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Υποσταθμός Μεταφοράς της ΑΗΚ στον Αγ. Γεώργιο Λάρνακας

Αναφέρομαι  στην πιο πάνω Ερώτηση, που αφορά  το θέμα, το οποίο έθεσαν κάτοικοι της  περιοχής γύρω από τον Υποσταθμό  Μεταφοράς Αγ. Γεωργίου Λάρνακας της  ΑΗΚ, για την ενόχληση και τις  πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους, από τη λειτουργία του υποσταθμού. Σε Συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος στις 21.1.2010, μετά από Πρόταση του βουλευτή κ. Κ. Χατζηγιάννη, συζητήθηκε το πιο θέμα, εξετάζοντας παράλληλα την περιβαλλοντική πτυχή του θέματος.

Απαντήσεις, όσον αφορά την εν λόγω Ερώτηση, παρατίθενται πιο κάτω:

 1. Ο χώρος του Υποσταθμού Μεταφοράς Αγ. Γεωργίου Λάρνακας, περιβάλλεται από δρόμους στις δύο πλευρές του, όπου υπάρχουν κατοικίες, αυξάνοντας έτσι τις αποστάσεις του εξοπλισμού από τις παραπλήσιες κατοικίες Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός του Υποσταθμού απέχει τουλάχιστον 15 μέτρα από την περίφραξη στα σύνορα του τεμαχίου του υποσταθμού, που είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της απόστασης των 6 μέτρων που αφήνεται συνήθως, σε Υποσταθμούς Μεταφοράς.
 2. Για περιβαλλοντικούς λόγους, καθ όλο το μήκος της εσωτερικής πλευράς της περίφραξης του εξοπλισμού, από όλες τις πλευρές, υπάρχουν δέντρα που περιβάλλουν τον εξοπλισμό, τις εγκαταστάσεις και το κτίριο ελέγχου του Υποσταθμού.
 3. Ο Υποσταθμός, ο οποίος είναι μη επανδρωμένος και πλήρως αυτοματοποιημένος, είναι προσβάσιμος μόνο από αρμόδιους υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού. Γι' αυτό το λόγο, οι επιτόπιες επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων του υποσταθμού γίνονται μόνο 1-2 φορές το μήνα και μερικές μέρες κάθε χρόνο για συντήρηση ρουτίνας.

  Συνεπώς, δεν προκαλείται οποιουδήποτε είδους οχληρία από διακίνηση των οχημάτων της Αρχής Ηλεκτρισμού στην περιοχή του Υποσταθμού. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, οι Υποσταθμοί της ΑΗΚ δεν έχουν απόβλητα και ως εκ τούτου δεν προκαλούν οχληρία λόγω αποβλήτων.

  4. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν επικρατεί υγρασία, ενδεχομένως να προκαλείται θόρυβος από τις εγκαταστάσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού, από τους μονωτήρες των πυλώνων της εναέριας γραμμής μεταφοράς, που τροφοδοτεί τον Υποσταθμό Μεταφοράς του Αγ. Γεωργίου Λάρνακας. Για τη μείωση του θορύβου, οι γυάλινοι μονωτήρες των πυλώνων της γραμμής πλησίον του Υποσταθμού αντικαταστάθηκαν το 2008, με συνθετικούς μονωτήρες, που συμβάλλουν στη μείωση του θορύβου.

  5. Η προαναφερθείσα εναέρια γραμμή μεταφοράς προγραμματίζεται να αποξηλωθεί στα πλαίσια μελέτης της ΑΗΚ που αφορά την αποξήλωση του τμήματος της εναέριας γραμμής μεταφοράς που διέρχεται της οικιστικής περιοχής του Δήμου Αραδίππου και μετά από λεπτομερή εξέταση του όλου θέματος ανάπτυξης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Αραδίππου. Η αποξήλωση της εναέριας γραμμής προγραμματίζεται να γίνει γύρω στο έτος 2012, μετά την εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων στα πλαίσια ανάπτυξης του δικτύου της Αρχής, επί του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας.

  6. Το επίπεδο θορύβου, που προέρχεται από τους μετασχηματιστές ισχύος του υποσταθμού Μεταφοράς, είναι εξαιρετικά χαμηλό. Συγκεκριμένα, από μετρήσεις που έγιναν έξω από την κατοικία, συγκεκριμένου παραπονούμενου, τα επίπεδα θορύβου κυμαίνονται μεταξύ 43 -44 db που είναι χαμηλότερα από το επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος χώρου, όταν δεν υπάρχει κίνηση στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας- Λευκωσίας.

  7. Το επίπεδο του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου μειώνεται δραστικά και με πολύ γρήγορο ρυθμό με την αύξηση της απόστασης από την πηγή, η οποία τα δημιουργεί. Στην περίπτωση του Υποσταθμού Μεταφοράς του Αγ. Λάρνακας, ο εξοπλισμός του υποσταθμού απέχει πολύ μεγαλύτερη απόσταση από τα 6 μέτρα, που συνήθως αφήνεται, μεταξύ του εξοπλισμού των Υποσταθμών Μεταφοράς και της περίφραξής τους.

  8. Για επιβεβαίωση των πιο πάνω, η Αρχή Ηλεκτρισμού είναι διατεθειμένη να αναθέσει σε ανεξάρτητο και εξειδικευμένο Ίδρυμα ή Οίκο, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου τη διεξαγωγή και την ετοιμασία Έκθεσης μετρήσεων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από τις εγκαταστάσεις του Υποσταθμού Μεταφοράς της Αρχής.

  9. Ο Υποσταθμός Μεταφοράς στην περιοχή Αγ. Γεωργίου Λάρνακας είναι στρατηγικής σημασίας, για την αξιόπιστη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλο μέρος της πόλης της Λάρνακας, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αραδίππου καθώς και της ευρύτερης περιοχής Λειβαδιών και έχει γι' αυτούς τους λόγους ανακαινιστεί και αναβαθμισθεί πλήρως.

  10. Η θέση του Υποσταθμού είναι ιδανική για την κάλυψη του ηλεκτρικού φορτίου της περιοχής και τη διασύνδεση του, με τους υπόλοιπους Υποσταθμούς στην περιοχή και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή, η μετακίνηση του Υποσταθμού Μεταφοράς σε άλλη περιοχή.

  11. Η μετατροπή του Υποσταθμού από ανοικτού σε κλειστού τύπου, είναι ένα θέμα που θα μπορούσε να εξεταστεί στο μέλλον λαμβάνοντας υπόψη την ωφέλιμη ζωή των συσκευών του υποσταθμού και την ανάγκη αναβάθμισης τόσο του ιδίου του Υποσταθμού όσο και του δικτύου μεταφοράς στην πόλη και επαρχία Λάρνακας. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, που είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος για τη ανάπτυξη και αναβάθμιση του Συστήματος Μεταφοράς.

Το  Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας  και Τουρισμού είναι στην διάθεσή σας, για επιπρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.» 

ΧΜ/HK/AP-23.06.009.04.719


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Ιανουαρίου 01, 2020
GretaT

Κλιματικές αλλαγές και Ευρώπη

Το 2018 μια μικρή μαθήτρια στη Σουηδία αποφάσισε από μόνη της να διαδηλώσει για τις κλιματικές αλλαγές. Η Greta Thunberg ξεκίνησε με το να κάθεται στο δρόμο με ένα πανό και τόση ήταν η επίδραση που είχε με τη δράση της, τις συνεντεύξεις και τα δημοσιεύματα…
Νοεμβρίου 13, 2012

Ας οικοδομήσουμε τον κόσμο που μας αρέσει

της Κόνι Χίδεγκαρντ, επιτρόπου της Δράσης για το Κλίμα Με τις καθημερινές αναφορές των ΜΜΕ σε εκπομπές CO2, λιώσιμο των παγετώνων, ξηρασίες, πλημμύρες, τιμές τροφίμων, που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο, είναι φυσικό οι άνθρωποι να θορυβούνται και να ανησυχούν…
Δεκεμβρίου 09, 2010

2010: Iσως το θερμότερο των τελευταίων 160 ετών

Λονδίνο: Η τάση που καταγραφόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους συνεχίζεται έως σήμερα. Έτσι, η χρονιά που φθάνει στο τέλος της είναι πολύ πιθανό να σπάσει το ρεκόρ της θερμότερης από τη δεκαετία του 1850, όταν άρχισαν οι επίσημες μετρήσεις.Επικαλούμενη και…
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...