Πυλώνες ΑΗΚ σε κατοικημένες περιοχές - απάντηση ΑΗΚ

Γονική Κατηγορία: Θεματολογία Ηλεκτρομαγνητικά Εμφανίσεις: 6109

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1125, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Έχω πληροφορηθεί ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις η γειτνίαση των πυλώνων της ΑΗΚ με κατοικημένες περιοχές έχει προκαλέσει αντιδράσεις από κατοίκους, οργανωμένα σύνολα και κοινοτικές αρχές. Σε περιοχές όπως η Γεροσκήπου, το Δάλι, τα Λατσιά, το δάσος Αθαλάσσας, τα Κάτω Πολεμίδια κ.λπ. οι αντιδράσεις οδήγησαν την ΑΗΚ να υποσχεθεί τη μετακίνηση των πυλώνων των γραμμών υψηλής τάσης.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με κατάθεση τοπογραφικού χάρτη για τους πυλώνες των γραμμών υψηλής τάσης για τους οποίους υπήρχε δέσμευση αποψίλωσης, ποιο ήταν το χρονοδιάγραμμα ανά περίπτωση και ποιες από αυτές τις δεσμεύσεις έχουν υλοποιηθεί.»

Απάντηση ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2010 του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Αντώνη Πασχαλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.1125, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Αναφορικά με την πιο πάνω ερώτηση σας διαβιβάζω απάντηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου με Αρ. Φακ. ΤΝ/245.1 και ημερομηνία 18/8/2010.

“Αναφέρομαι στην επιστολή σας με στοιχεία Αρ. Φακ. 5.22.1.3.1 ημερομηνίας 27 Μαΐου 2010, σχετικά με το πιο πάνω θέμα που αφορά τις εναέριες γραμμές μεταφοράς της Αρχής Ηλεκτρισμού για τις οποίες υπάρχει δέσμευση για αποξήλωσή τους και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1.         Μετακίνηση και Υπογειοποίηση της εναέριας γραμμής μεταφοράς «Ανατολικό-
Πάφος» που διέρχεται από τις οικιστικές ζώνες και τις υπό ανάπτυξη περιοχές του
Δήμου Γεροσκήπου και της Κοινότητας Αγίας Μαρινούδας.

Το πιο πάνω έργο έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί.

2.         Υπογειοποίηση τμήματος της εναέριας γραμμής μεταφοράς διπλού κυκλώματος
«Ανατολικό-Χατζηπασχάλης» στην Πάφο (Εγκατάσταση υπόγειου καλωδίου για
αποξήλωση της εναέριας γραμμής από την κοίτη του ποταμού Αχέλειας μέχρι τον
Υποσταθμό Χατζηπασχάλης που διέρχεται του Δήμου Γεροσκήπου και περιοχής
Κάτω Πάφου).

Το τμήμα της εναέριας μεταφοράς «Ανατολικό-Χατζηπασχάλης» που διέρχεται της οικιστικής περιοχής του Δήμου Γεροσκήπου και της περιοχής Κάτω Πάφου προγραμματίζεται να υπογειοποιηθεί με την κατασκευή του δρόμου του Διεθνούς αεροδρομίου Πάφου. Με τις κατασκευαστικές εργασίες του δρόμου αυτού, η Αρχή Ηλεκτρισμού θα εγκαταστήσει νέα υπόγεια καλώδια μεταφοράς που θα επιτρέψουν την αποξήλωση της πιο πάνω εναέριας γραμμής μεταφοράς.

Όπως είναι φανερό, η πρόοδος των εργασιών του δρόμου του Διεθνούς Αεροδρομίου Πάφου που είναι και ο κύριος παράγοντας επηρεασμού του χρόνου εκτέλεσης των εργασιών της ΑΗΚ, δεν εξαρτάται από την Αρχή Ηλεκτρισμού και επομένως η ΑΗΚ δεν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να καθορίσει το χρόνο αποπεράτωσης του έργου αυτού.

3.         Μετακίνηση της εναέριας γραμμής μεταφοράς «Στρουμπί-Πόλις».

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας εναέριας γραμμής μεταφοράς εκτός οικιστικών περιοχών και την αποξήλωση του αντίστοιχου τμήματος της υφιστάμενης εναέριας γραμμής μεταφοράς που διέρχεται οικιστικών ζωνών.

Το έργο αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το έτος 2011.

4.        Μετακίνηση της εναέριας γραμμής μεταφοράς «Ύψωνας-Τριμίκλινη».

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας εναέριας γραμμής μεταφοράς για την τροφοδοσία του νέου υποσταθμού μεταφοράς στην Τριμίκλινη και την αποξήλωση της υφιστάμενης εναέριας γραμμής μεταφοράς 66kV της διασύνδεσης αυτής που διέρχεται οικιστικών ζωνών των χωριών της κοιλάδας Κούρρη.

Το έργο αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το έτος 2011.

5.                 Μετακίνηση τμήματος της εναέριας γραμμής μεταφοράς «Κοράκου-Τεμπριά».

Το υφιστάμενο τμήμα της εναέριας γραμμής μεταφοράς που διέρχεται των οικιστικών περιοχών Κοράκου και Τεμπριά θα αποξηλωθεί μετά την εγκατάσταση νέου τμήματος εναέριας γραμμής μεταφοράς για τη διατήρηση της διασύνδεσης αυτής.

Το έργο αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το έτος 2011.

6.         Υπογειοποίηση του τμήματος της εναέριας γραμμής μεταφοράς «Τσέρι-Λακατάμεια» που διέρχεται του Δήμου Λακατάμιας.

Η πιο πάνω αποξήλωση θα μπορεί να επιτευχθεί μετά την εγκατάσταση υπόγειου καλωδίου μεταφοράς διπλού κυκλώματος 132kV το οποίο θα διασυνδέσει τους δύο υποσταθμούς μεταφοράς «Τσέρι» και «Λακατάμια» σε αντικατάσταση της εναέριας γραμμής μεταφοράς που θα αποξηλωθεί.

Με τα έργα οδοποιείας της οδού Πεύκου, που έχουν ήδη αρχίσει, θα εγκατασταθούν σωληνώσεις για τα καλώδια της ΑΗΚ. Το έργο αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το έτος 2011/2012.

7.         Εναέρια γραμμή μεταφοράς «Αλάμπρα-Αθαλάσσα» που διέρχεται των οικιστικών περιοχών Πέρα Χωρίου και Γερίου και της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου.

Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής Ηλεκτρισμού, η πιο πάνω εναέρια γραμμή μεταφοράς αναμένεται να αποξηλωθεί γύρω στα έτη 2012-2013, στα πλαίσια ενός ευρύτερου σχεδιασμού που καλύπτει και την απομάκρυνση της γραμμής αυτής από τις οικιστικές περιοχές Πέρα Χωρίου και Γερίου και της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου.

Η αποξήλωση αυτή υπόκειται όμως στην υλοποίηση των πιο κάτω αναπτυξιακών έργων του δικτύου μεταφοράς, η λειτουργία των οποίων θα επιτρέψει την αποξήλωση της υπόψη γραμμής:

(α)    Είσοδος - Έξοδος της εναέριας γραμμής μεταφοράς «Δεκέλεια-Αθαλάσσα» στον υποσταθμό «Αλάμπρα».

(β)    Εγκατάσταση υπόγειου καλωδίου μεταφοράς διπλού κυκλώματος για τη διασύνδεση «Τσέρι-Στρόβολος».

Τα πιο πάνω έργα έχουν προγραμματισθεί για ολοκλήρωση το έτος 2012.

Ενόψει των πιο πάνω προγραμματισμών, αναμένεται ότι η αποξήλωση της εναέριας γραμμής μεταφοράς, η οποία επηρεάζει τις οικιστικές περιοχές των Κοινοτήτων Πέρα Χωρίου και Γερίου και της βιομηχανικής περιοχής Ιδαλίου, θα μπορεί να γίνει γύρω στα έτη 2012-2013 με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα έχουν υλοποιηθεί τα πιο πάνω αναπτυξιακά έργα μεταφοράς.

Τονίζεται ότι, επειδή η υλοποίηση των αναφερόμενων έργων βασίζεται στο γεγονός ότι θα υπάρξει πλήρης συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών και υπηρεσιών, των οποίων όμως ο έλεγχος είναι εκτός των αρμοδιοτήτων της Αρχής Ηλεκτρισμού, τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρονται είναι μόνο ενδεικτικά.

8.         Αποξήλωση της εναέριας γραμμής μεταφοράς «Αθαλάσσα-Στρόβολος» που διέρχεται από τις βόρειες παρυφές της οικιστικής περιοχής Λατσιών.

Η πιο πάνω εναέρια γραμμή μεταφοράς διπλού κυκλώματος έχει πρόσφατα αποξηλωθεί μετά την εγκατάσταση υπόγειου καλωδίου μεταφοράς κατά μήκος της οδού Καλαμών.

9.         Αποξήλωση της εναέριας γραμμής μεταφοράς «Αθαλάσσα-Δασούπολις» που διέρχεται του δάσους Αθαλάσσας.

Η πιο πάνω εναέρια γραμμή μεταφοράς διπλού κυκλώματος έχει πρόσφατα αποξηλωθεί μετά την εγκατάσταση υπόγειου καλωδίου μεταφοράς κατά μήκος της οδού Καλαμών.

10.       Εναέριες γραμμές μεταφοράς που διέρχονται της οικιστικής περιοχής Πολεμιδιών.

Ι.     Εναέρια γραμμή μεταφοράς «Μονή-Γερμασόγεια-Αγία Φύλα-

Πολεμίδια»

Σύμφωνα με το αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Αρχής Ηλεκτρισμού, η εναέρια γραμμή μεταφοράς «Μονή-Πολεμίδια» προγραμματίζεται να αποξηλωθεί το έτος 2012, στα πλαίσια μελέτης υπογειοποίησης των εναέριων γραμμών μεταφοράς που διέρχονται από οικιστικές περιοχές της πόλης και της ευρύτερης περιοχής Λεμεσού. Η αποξήλωση της γραμμής αυτής θα επιτευχθεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης υπογείων καλωδίων κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου, από τον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Μονής μέχρι και τον υποσταθμό μεταφοράς «Πολεμίδια». Οι εργασίες που έχουν ήδη αρχίσει αναμένεται να ολοκληρωθούν το έτος 2012.

ΙΙ.     Εναέριες γραμμές μεταφοράς «Βασιλικός-Πολεμίδια» και «Πολεμίδια-Πάφος»

Μέσα στα πλαίσια του αναπτυξιακού προγράμματος της ΑΗΚ, οι δύο αυτές εναέριες γραμμές μεταφοράς στη περιοχή Πολεμιδιών θα μετακινηθούν βορειότερα, εκτός της οικιστικής περιοχής Πολεμιδιών. Η όδευση της νέας γραμμής μεταφοράς που θα αντικαταστήσει τα τμήματα των γραμμών που θα αποξηλωθούν βρίσκεται υπό εξέταση και εξαρτάται από τις απόψεις και υποδείξεις του Δήμου Πολεμιδιών και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών.

11.              Αποξήλωση των εναέριων γραμμών μεταφοράς 66kV «Μαρί-Κοφίνου» και «Πύργος-Κοφίνου».

Οι πιο πάνω εναέριες γραμμές μεταφοράς 66kV που διέρχονται οικιστικών περιοχών θα αποξηλωθούν μετά την εγκατάσταση και λειτουργία της νέας εναέριας γραμμής μεταφοράς 132kV «Βασιλικός-Κοφίνου» που θα διέλθει από άλλη πορεία εκτός οικιστικών περιοχών.

Η πιο πάνω αποξήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί γύρω στο έτος 2014. Το έργο υπόκειται στην εξασφάλιση όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων καθώς και στην ικανοποίηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για επάρκεια διασυνδέσεων του δικτύου μεταφοράς.

12.      Αποξήλωση της εναέριας γραμμής μεταφοράς 132kV που διέρχεται της οικιστικής περιοχής του Δήμου Αραδίππου.

Η πιο πάνω αποξήλωση θα μπορεί να επιτευχθεί μετά την υλοποίηση άλλων συναφών αναπτυξιακών έργων του Δικτύου Μεταφοράς, που προγραμματίζονται να ολοκληρωθούν, από την ΑΗΚ, γύρω στο έτος 2012. Συγκεκριμένα, ολόκληρο το τμήμα της εναέριας γραμμής μεταφοράς που διέρχεται της περιοχής ανάπτυξης του Δήμου Αραδίππου, από τον υποσταθμό μεταφοράς «ΛΑΡΝΑΚΑ 132kV» μέχρι τον αυτοκινητόδρομο, θα αποξηλωθεί μετά την αναβάθμιση του υποσταθμού μεταφοράς «ΠΥΛΑ» από 66kV σε 132kV και την εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων, στα πλαίσια ανάπτυξης του δικτύου της Αρχής Ηλεκτρισμού επί του παραλιακού μετώπου της Λάρνακας, που θα επιτρέψουν την αξιόπιστη τροφοδοσία της ευρύτερης περιοχής της Λάρνακας και της Αραδίππου. Η ΑΗΚ ήδη εγκατέστησε και συνεχίζει να εγκαθιστά σωλήνες για τα υπόγεια καλώδιά της με τα έργα οδοποιείας του παραλιακού μετώπου. Η πιο πάνω ολοκληρωτική αποξήλωση της γραμμής αντί της υπογειοποίησης του τελευταίου μέρους της προς τον υποσταθμό «Λάρνακα» που αρχικά εγκρίθηκε προς υλοποίηση, αποφασίστηκε τελικά ως η ορθότερη επιλογή λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης ολόκληρης της περιοχής.

13.      Αποξήλωση τμημάτων της υφιστάμενης εναέριας γραμμής μεταφοράς 66kV «Δεκέλεια-Τρούλλοι-Αθαλάσσα».

Σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Αρχής Ηλεκτρισμού, η εναέρια γραμμή μεταφοράς 66.000 βολτ που διέρχεται των οικιστικών περιοχών Πύλας και Γερίου προγραμματίζεται να αποξηλωθεί γύρω στα έτη 2012/2013. Η αποξήλωση θα πραγματοποιηθεί μετά την υλοποίηση της εγκαθίδρυσης του νέου υποσταθμού μεταφοράς «Αθηαίνου» και της εναέριας γραμμής μεταφοράς που θα τροφοδοτήσει το νέο υποσταθμό «Αθηαίνου».

14.       Εναέρια γραμμή μεταφοράς «Δεκέλεια-Αθαλάσσα που διέρχεται από τον Δήμο Ιδαλίου.

Μετά από έντονες διαμαρτυρίες όσον αφορά τη μετακίνηση της εναέριας γραμμής μεταφοράς από ιδιοκτήτες γης πλησίον των οποίων θα μετακινείτο η γραμμή και σχετική παρέμβαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, η εναέρια γραμμή δεν μπορεί να μετακινηθεί. Το θέμα επανεξετάζεται από την ΡΑΕΚ.

Γενικά σχόλια που αφορούν την μετακίνηση/υπογειοποίηση των εναέριων γραμμών μεταφοράς.

Το θέμα των γραμμών μεταφοράς που έχουν βρεθεί σε κατοικημένες περιοχές μετά από επέκταση και ανάπτυξη οικιστικών περιοχών είναι πολύπλοκο, με πολλές πτυχές και προεκτάσεις. Η ΑΗΚ γνωρίζει όλες αυτές τις περιπτώσεις, σε παγκύπρια κλίμακα. Η μετακίνηση/υπογειοποίηση/αντικατάσταση των γραμμών αυτών είναι εξαιρετικά πολυδάπανη και χρονοβόρα και δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζεται μέσα στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας ανάπτυξης/σχεδιασμού του ευρύτερου συστήματος μεταφοράς της κάθε περιοχής.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί ότι με τον Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003, τα έργα μεταφοράς της ΑΗΚ υπόκεινται τόσο στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) όσο και του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ο οποίος έχει και την ευθύνη του καταρτισμού του Δεκεταούς Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Μεταφοράς.

Για τις πιο πάνω εναέριες γραμμές μεταφοράς, υποβάλλεται τοπογραφικός χάρτης με Αρ. Σχ. ΤΑ/404Α όπως μας έχει ζητηθεί, στον οποίον φαίνονται με κίτρινο χρώμα οι εναέριες γραμμές μεταφοράς που προγραμματίζονται να αποξηλωθούν.”

Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού είναι πάντοτε στη διάθεσή σας για να σας παράσχει οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινήσεις σχετικά με το πιο πάνω θέμα.»

Σημείωση:      Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής.  Αντίγραφό τους δόθηκε στο βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.

 

ΣΘ/ΑΜ/AP-23.06.009.04.1125

Εκτύπωση