Οι εγκαταστάσεις του ραδιοσταθμού στο Ζύγι

Γονική Κατηγορία: Θεματολογία Ηλεκτρομαγνητικά Εμφανίσεις: 1338

Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.236, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Σε πρόσφατη απάντηση της Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ερατώς Κοζάκου Μαρκουλλή στις ερωτήσεις μου με αριθμούς 23.06.009.04.125 και 23.06.009.04.126 σχετικά με τη μη ιονίζουσα ακτινοβολία που εκπέμπουν διάφορες τηλεπικοινωνιακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Βρετανών στην Κύπρο, καταγράφηκε ότι μετρήσεις που έγιναν μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ραδιοσταθμού στο Ζύγι με κατεύθυνση τη θάλασσα μέσα σε ιδιωτικό κομμάτι γης καταδεικνύουν ότι ο συντελεστής έκθεσης υπερβαίνει τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/ΕΕ και των προτύπων της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP). Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των λειτουργών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και εκπροσώπων του British East Mediterranean Relay System και του “BBC World”, στην οποία οι Βρετανοί παραδέχθηκαν την ύπαρξη του προβλήματος και πρότειναν διάφορα μέτρα για οριστική διευθέτησή του.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Έχει επέλθει συμφωνία με τους Βρετανούς για το σταθμό του ΒΒΕ στο Ζύγι και έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα μείωσης της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας;

2. Συνεχίζεται η παρακολούθηση και οι μετρήσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του υπουργείου στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά και σε όλες τις άλλες;

3. Γιατί η λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων στο Ζύγι δε διέπεται από τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2006;»

Απάντηση ημερομηνίας 6 Σεπτεμβρίου 2011 του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιου Φλουρέντζου στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.01.236, ημερομηνίας 28 Σεπτεμβρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

«Μη ιονίζουσα ακτινοβολία του ραδιοσταθμού στο Ζύγι

Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

  1. Έχει επέλθει συμφωνία με τους Βρετανούς για το σταθμό του BBC στο Ζύγι και έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέτρα μείωσης της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας;

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, μετά τις μετρήσεις που διενήργησε και οι οποίες κατέδειξαν ότι μπροστά από τις εγκαταστάσεις του ραδιοσταθμού BEMRS (British East Mediterranean Relay System) με κατεύθυνση τη θάλασσα, μέσα σε ιδιωτικό κομμάτι γης το οποίο χρησιμοποιείται ως γεωργική γη, ο συντελεστής έκθεσης υπερβαίνει τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1999/519/EC και των προτύπων της Διεθνούς Επιτροπής Προστασίας από μη-Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) και τα οποία έχουν καθορισθεί ως Εθνικά Όρια Έκθεσης στην Κύπρο, πραγματοποίησε συνάντηση, στις 2.2.2010, με εκπροσώπους του BEMRS και του οργανισμού BBC World Service, για συζήτηση και εξεύρεση αποδεκτών λύσεων σε σχέση με τα αποτελέσματα των εν λόγων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Στη συνάντηση έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και συζητήθηκαν πιθανές λύσεις του προβλήματος, όπως η εισήγηση του BEMRS για να καταβάλει προσπάθειες για αγορά του τεμαχίου γης μπροστά από το σταθμό, στο οποίο παρουσιάζονται οι υψηλές μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ώστε να περιφραχτεί και να μην μπορεί να είναι προσβάσιμο προς το κοινό. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εκπρόσωποι του BEMRS δεσμεύτηκαν ότι σε χρονικό διάστημα 12-24 μηνών θα προχωρούσαν σε επίλυση του προβλήματος.

Ακολούθησε ανταλλαγή επιστολών μεταξύ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του BEMRS και τελικά στις 28.7.2011 πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση, μετά από αίτημα του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, αφού οι Βρετανοί στο χρονικό διάστημα που πέρασε δεν είχαν προχωρήσει στη λήψη οποιοδήποτε μέτρων για λύση του προβλήματος. Η νέα συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην παρουσία λειτουργών του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του BEMRS και κατά τη διάρκειά της οι εκπρόσωποι του BEMRS εξήγησαν ότι από τις αρχές του 2010 μέχρι σήμερα το BBC World βρισκόταν σε διαδικασία επαναξιολόγησης της στρατηγικής του και του κύκλου εργασιών του και, ως εκ τούτου, δεν μπορούσαν να ληφθούν οποιεσδήποτε οριστικές αποφάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος των ψηλών επιπέδων ακτινοβολίας. Η επαναξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2011 και αποφασίστηκε όπως οι εγκαταστάσεις του σταθμού μετακινηθούν προς τα ενδότερα του τεμαχίου, που κατέχει το BEMRS στο Ζύγι, και παράλληλα να μειωθούν οι εκπομπές ώστε να συνάδουν με τα Εθνικά Όρια Έκθεσης που έχουν καθοριστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Οι εργασίες μετακίνησης του σταθμού θα αρχίσουν το συντομότερο δυνατό και αναμένεται να ολοκληρωθούν το αργότερο σε δύο χρόνια. Επίσης, από το Μάρτιο του 2012 ο ραδιοσταθμός θα εκπέμπει μόνο 13 ώρες την ημέρα, στα πλαίσια της απόφασης που λήφθηκε για μείωση των προγραμμάτων του BBC World ανά το παγκόσμιο, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, οι Βρετανοί έχουν ήδη μειώσει στο μισό την ενέργεια του σταθμού και σύντομα προγραμματίζουν να διενεργήσουν τις δικές τους μετρήσεις στην περιοχή. Επίσης, έχουν προχωρήσει σε σήμανση της περιοχής σχετικά με τα υψηλά επίπεδα ακτινοβολίας που ισχύουν μπροστά από το σταθμό στο Ζύγι, για προστασία του κοινού.

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών παρακολουθεί στενά το θέμα και ζήτησε όπως λάβει από τους εκπροσώπους του BEMRS το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών, για μετακίνηση των εγκαταστάσεων του σταθμού στο Ζύγι, το αργότερο μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο.

  1. Συνεχίζεται η παρακολούθηση και οι μετρήσεις της μη ιονίζουσας ακτινοβολίας από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, αλλά και σε άλλες εγκαταστάσεις;

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών διενεργεί περιοδικούς ελέγχους για καταγραφή των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε περιοχές που καταγράφηκε υψηλός δείκτης συντελεστής έκθεσης σε όλη την Κύπρο.

  1. Γιατί η λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων στο Ζύγι δε διέπεται από τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2006;

Η λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων του βρετανικού ραδιοσταθμού στο Ζύγι δε διέπεται από τους περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμους του 2002 μέχρι 2006, γιατί το έδαφος στο οποίο ευρίσκονται, σύμφωνα με τη Συνθήκη Εγκαθίδρυσης, αφορά περιοχή διακατοχής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας πάνω στο οποίο οι Βρετανικές Βάσεις απολαμβάνουν αυξημένα δικαιώματα.

Το θέμα είχε απασχολήσει πρόσφατα την πρώην Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και θα αποτελέσει το αντικείμενο ευρείας σύσκεψης που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο εντός του Φθινοπώρου, με τη συμμετοχή και του Υπουργείου Εξωτερικών και της Νομικής Υπηρεσίας.

Ενόψει των πιο πάνω, το Υπουργείο θα τηρεί ενήμερη τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την υλοποίηση των πιο πάνω δεσμεύσεων του BEMRS, για τις σχετικές μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που θα διενεργεί κατά το διάστημα αυτό το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, καθώς και για τα θέματα αδειοδότησης του ραδιοσταθμού του BEMRS στο Ζύγι.»

ΣΠ/ΗΚ/Ap-23.06.009.05.01.236

Εκτύπωση