­

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Mine1

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Οι λεπτομέρειες για μένα είναι εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

BlogΣτο Blog μου θα βρειτε αναφορές για τα όσα συνέβαιναν στα 6 χρόνια που ήμουν Επίτροπος Περιβάλλοντος αλλά και τώρα στη Βουλή.

Έρευνα

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags
FacebookTwitterLinkedIn

Απάντηση ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.405, ημερομηνίας 21ης Μαρτίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 24 Μαρτίου 2016 σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα εξής:

Στον χώρο του Λατομείου “Λατούρος” βρίσκονταν αποθηκευμένοι περίπου 4000 τόνοι ελαστικών από τους οποίους 1200 τόνοι ανήκαν στα Συλλογικά Συστήματα E4CLtd και RTMTyresRecyclingLtd και οι υπόλοιποι στην εταιρεία EnvirotransLtd.  Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί η μετακίνηση των ελαστικών που αντιστοιχούν στα Συλλογικά Συστήματα και συνεπώς η διαχείριση των υπόλοιπων ποσοτήτων ελαστικών που παρέμειναν στους χώρους του Λατομείου είναι ευθύνη της εταιρείας EnvirotransLtd.

Στις 11/12/2015 στάλθηκε έκθεση από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας παρουσιάζοντας τα γεγονότα με εισήγηση να προχωρήσει σε ποινική δίωξη εναντίον της εταιρείας EnvirotransLtd και των διευθυντών της για μια σειρά αδικημάτων.  Παράλληλα γινόταν εισήγηση όπως ζητηθεί ταυτόχρονα έκδοση προσωρινού διατάγματος (exparte) εναντίον της εταιρείας για τον λόγο ότι αποθηκεύει παράνομα απόβλητα ελαστικά σε μη αδειοδοτημένο χώρο (χώροι Λατομείου “Λατούρος” και γειτονικά τεμάχια) θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και αρνείται ή καθυστερεί να τα μετακινήσει παρά τις συνεχείς υποδείξεις του Τμήματος Περιβάλλοντος του ΥΓΑΑΠ.

Στις 17/2/2016 καταχωρήθηκε η πιο πάνω ποινική υπόθεση καθώς και το προσωρινό διάταγμα στο Επαρχιακό Δικαστήριο.  Το διάταγμα επιδόθηκε στην εταιρεία EnvirotransLtd και στον Διευθυντή της κ. Γιώργο Παυλίδη στις 30/3/2016 με διορία τριών μηνών για να μετακινήσει τα ελαστικά και να τα προωθήσει σε αδειοδοτημένη μονάδα στην Κύπρο ή/και το εξωτερικό.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του ΥΓΑΑΠ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των διεργασιών και είναι έτοιμο να προβεί σε οποιεσδήποτε ενέργειες του επιτρέπεται σύμφωνα με την νομοθεσία με στόχο την μετακίνηση των ελαστικών πριν την καλοκαιρινή περίοδο.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

NX/HK/Ap-23.06.010.05.405

Επιλογές από νομοθεσίες

­