­

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Mine1

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Οι λεπτομέρειες για μένα είναι εδώ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

BlogΣτο Blog μου θα βρειτε αναφορές για τα όσα συνέβαιναν στα 6 χρόνια που ήμουν Επίτροπος Περιβάλλοντος αλλά και τώρα στη Βουλή.

Έρευνα

Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags
FacebookTwitterLinkedIn

Απάντηση ημερομηνίας 5 Αυγούστου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.256, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

          «Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 2015, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη, και σας πληροφορώ τα εξής:

          Με βάση τους περί Μεταλλείων και Λατομείων Κανονισμούς, καταβάλλονται δικαιώματα για τα λατομικά υλικά που εξορύσσονται/παράγονται και διατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο.  Για τα λατομικά υλικά που εξορύσσονται/παράγονται από εγκεκριμένα λατομεία τα δικαιώματα ανέρχονται σε 0,40 ευρώ ανά τόνο και για τα λατομικά υλικά ή προϊόντα τους που εξορύσσονται/εξασφαλίζονται και διατίθενται από περιοχές που δεν καλύπτονται από προνόμια λατομείου σε 1,25 ευρώ ανά τόνο.

Τα πιο πάνω δικαιώματα είτε των 0,40 είτε των 1,25 ευρώ ανά τόνο δεν καταβάλλονται όταν τα λατομικά υλικά:

(α) α) εξορύσσονται/εξασφαλίζονται από εκσκαφές/ισοπεδώσεις κατά την εκτέλεση ενός έργου και ακολούθως χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ιδίου έργου (ως επιχωματώσεις κ.λπ.) ή

(β)  β) εξασφαλίζονται από εκσκαφές παλαιότερων επιχωματώσεων (δηλαδή δεν είναι υλικά πρωτογενούς εκσκαφής).

Οι λόγοι για τους οποίους θεσμοθετήθηκε το προαναφερόμενο ποσό των 1,25 ευρώ ανά τόνο είναι οι ακόλουθοι:

(α)  α)   Να αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τη διενέργεια παράνομων εκσκαφών ή λατομήσεων.

β)   β)  Να μην δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός στα μικρά αδειούχα λατομεία που το υλικό τους προορίζεται για επιχωματώσεις, από τη διενέργεια διαφόρων εκσκαφών για άλλα έργα. Συγκεκριμένα οι κάτοχοι των εν λόγω λατομείων πρέπει πέραν των λατομικών δικαιωμάτων των 0,40 ευρώ ανά τόνο να καταβάλλουν ετήσια μισθώματα, ενοίκια και χρηματικές εγγυήσεις για τη διατήρηση των αδειών των λατομείων τους, όπως και ανάλογο μηχανικό εξοπλισμό για την εξόρυξη και την επεξεργασία των λατομικών υλικών αλλά και για την αποκατάσταση των χώρων των λατομείων τους, επιβαρύνσεις τις οποίες δεν έχουν οι διάφοροι εργολάβοι.

          Η ζήτηση των λατομικών υλικών που προορίζονται για διάφορα κατασκευαστικά έργα αντιστοιχεί σήμερα περίπου στο 25% αυτής του έτους 2008.  Ως εκ τούτου με βάση τα πιο πάνω κρίνουμε ότι στο παρόν στάδιο δεν θα ήταν ορθή η τροποποίηση των προαναφερόμενων Κανονισμών κυρίως γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη διατήρηση των μικρών λατομικών επιχειρήσεων υπό τις παρούσες συνθήκες της ύφεσης στη ζήτηση των λατομικών υλικών.  Το θέμα θα είναι δυνατό να επανεξεταστεί αργότερα όταν παρουσιαστεί ανάκαμψη στην εν λόγω ζήτηση.

Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΣΘ/ΑΜ/Ap-23.06.010.05.256

Επιλογές από νομοθεσίες

­