­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.024, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Από το 2008 μέχρι και σήμερα οι εκάστοτε υπουργοί Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος μέσα από οκτώ διαφορετικές επιστολές αναφέρονται σε κανονισμούς λειτουργίας υποστατικών πώλησης ζώων συντροφιάς (pet shops) που ετοιμάζονται. Γίνονται μάλιστα αναφορές για διαβουλεύσεις και για βελτιώσεις, χωρίς όμως να βλέπουμε αποτελέσματα. Η κατάσταση με την πώληση ζώων έχει ξεφύγει και δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο αυτό το τόσο σημαντικό θέμα για την ευημερία των ζώων στην Κύπρο.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους για τους οποίους καθυστερεί για τόσα πολλά χρόνια η κατάθεση των σχετικών κανονισμών στη Βουλή.»

Απάντηση ημερομηνίας 25 Σεπτεμβρίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.024, ημερομηνίας 31ης Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στις 13/07/17 διαβίβασε στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνική επεξεργασία, με τη μορφή του Επείγοντος, το Σχέδιο Κανονισμών με τίτλο “Οι περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων Συντροφιάς) Κανονισμοί”, οι οποίοι αποσκοπούν στη ρύθμιση της κατοχής και πώλησης ζώων συντροφιάς κατά τρόπον που να διασφαλίζεται η ευημερία των ζώων.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες απαντήσεις μας για το ίδιο θέμα, το πρώτο Σχέδιο Κανονισμών υποβλήθηκε στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο στις 28/09/15, ο έλεγχός του όμως αναστάλθηκε, καθώς κρίθηκε αναγκαία η συμπερίληψη προνοιών με τις οποίες να ρυθμίζεται και το θέμα της ιδιωτικής κατοχής ζώων συντροφιάς, ως επίσης και ο καθορισμός των ειδών ζώων που θα είναι δυνατό να πωλούνται και να κατέχονται ως ζώα συντροφιάς. Εφόσον ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος, το νέο Σχέδιο Κανονισμών θα κατατεθεί χωρίς καθυστέρηση στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Παραμένω στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις επί των πιο πάνω απαντήσεων.»
ΣΠ/ΗΚ/Ap-23.06.011.02.024


Σημείωση:

Η απάντηση που πήρα από το υπουργείοΗ απάντηση που πήρα από το υπουργείο σε ερώτηση που έβαλα για το ίδιο θέμα το 2016 ήταν:
Απάντηση ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2016 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.05.01.027, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή της Γενικής Διευθύντριας της Βουλής των Αντιπροσώπων ημερομηνίας 07/07/16 με την οποία διαβιβάστηκε η πιο πάνω Ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, είχαν ολοκληρώσει και καταθέσει στη Νομική Υπηρεσία το Σεπτέμβριο του 2015, σχέδιο Κανονισμών για ρύθμιση της λειτουργίας των υποστατικών πώλησης ζώων συντροφιάς (pet shops). Στη συνέχεια, η διαδικασία νομοτεχνικού ελέγχου είχε ανασταλεί προκειμένου να διαμορφωθούν οι Κανονισμοί για να ρυθμιστεί όχι μόνο η πώληση από τα εν λόγω υποστατικά, αλλά και η κατοχή των ζώων συντροφιάς.

Το νέο διαφοροποιημένο σχέδιο Κανονισμών, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και είναι σε εξέλιξη σχετική δημόσια διαβούλευση. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαβούλευση, οι Κανονισμοί θα αναθεωρηθούν αφού αξιολογηθούν οι εισηγήσεις που θα ληφθούν και στη συνέχεια, θα κατατεθούν ως προβλέπεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. Ακολούθως, το σχέδιο των Κανονισμών θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Επειδή είναι αντιληπτή από όλους η σημασία της εφαρμογής των Κανονισμών το συντομότερο δυνατό, θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση στην όλη διαδικασία και οι Κανονισμοί να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο το δυνατό συντομότερα.
Εκτίμησή μου είναι πως αυτό θα επιτευχθεί πριν το τέλος του ερχόμενου Οκτώβριου.

Με την ευκαιρία αυτή σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.»

ΣΠ/ΑΜ/Ap-23.06.010.05.01.027

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­