­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Έρευνα

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Glossary
PLG_JEV_SEARCH_TITLE
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn
1 Ιουνίου 2017Inspector1

Έχω παρατηρήσει ότι διάφορες υπηρεσίες αλλά και η Αστυνομία Κύπρου, εκδίδουν ανακοινώσεις με τις διάφορες εκστρατείες που ετοιμάζονται να προβούν παρέχοντας μάλιστα στο κοινό αρκετές λεπτομέρειες.
Επισυνάπτω δύο παραδείγματα όπου είναι φανερό ότι με την λεπτομέρεια που περιέχεται στην ανακοίνωση δίνεται ουσιαστικά προειδοποίηση σε όσους θα ελεγχθούν.
Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς όπως επεξηγήσουν το σκεπτικό πίσω από αυτές τις προειδοποιήσεις καθώς επίσης και εάν υπάρχει κάποιο νομικά κώλυμα για εκτέλεση απροειδοποίητων ελέγχων.

Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.


Εκστρατεία Ελέγχου Παιδικών Παιχνιδιών (19/4/2017 έως 26/5/2017)
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των παιδιών, πραγματοποιεί την περίοδο 19/4/2017 έως 26/5/2017, εκστρατεία ελέγχου και ενημέρωσης για τα παιδικά παιχνίδια. Η εκστρατεία αυτή, θα περιλαμβάνει κυρίως τις πιο κάτω ενέργειες:


1) Δειγματοληπτικό έλεγχο 50 περίπου "τυχερών σακούλων" παιχνιδιών. 
2) Οπτικό και φυσικό έλεγχο παιχνιδιών τα οποία διατίθενται από μηχανές αυτόματης πώλησης. 
3) Εργαστηριακό έλεγχο 30 παιχνιδιών, τα οποία θα ληφθούν στοχευμένα από την αγορά. 
4) Ενημερωτικό σεμινάριο για εισαγωγείς παιχνιδιών, στο οποίο -πέραν της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή- θα συμμετέχουν το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Τμήμα Τελωνείων και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης. 
5) Ετοιμασία καθοδηγητικού οδηγού για εισαγωγείς παιχνιδιών. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκστρατείας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή νέο ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Μπαταρίες-κουμπιά: Κίνδυνοι και Προφυλάξεις», το οποίο ενημερώνει τους καταναλωτές για τους σοβαρούς κινδύνους που εμπεριέχουν οι μικρές μπαταρίες και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να προφυλαχθούν τα μικρά παιδιά από τους κινδύνους αυτούς.

Περαιτέρω σημειώνεται, ότι η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας περιέχει αναλυτικό ενημερωτικό υλικό για την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά και χρήση παιδικών παιχνιδιών. Στο ενημερωτικό αυτό υλικό, περιλαμβάνεται το έντυπο «Ασφάλεια παιδικών παιχνιδιών» το οποίο περιέχει βασικές συμβουλές στους καταναλωτές σε σχέση με την ασφάλεια των παιδικών παιχνιδιών, καθώς και το ενημερωτικό έντυπο «Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα» το οποίο προσφέρει καθοδήγηση για το πως οι γονείς μπορούν να ελέγχουν τα μικρά αντικείμενα που βρίσκονται στο περιβάλλον των παιδιών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι οικονομικοί φορείς μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα: 
Κεντρικά Γραφεία Λευκωσίας 22200930
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού 25819150, Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας/Αμμοχώστου 24816160, Επαρχιακό Γραφείο Πάφου 26804613
05/05/2017 15:28


Εκστρατεία επιθεώρησης ξενοδοχείων, εστιατορίων και υποστατικών διανομής έτοιμων φαγητών: Μάιος-Ιούνιος 2017

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017, θα διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και υποστατικά διανομής έτοιμων φαγητών. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις κυριότερες αιτίες των εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε εργαζόμενους στις οικονομικές δραστηριότητες στις οποίες εστιάζεται η εκστρατεία.

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στους τομείς αυτούς, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα εργατικά ατυχήματα, οι επαγγελματικές ασθένειες και τα επικίνδυνα περιστατικά, αλλά και να βελτιωθεί η προστασία των προσώπων που διακινούνται /διαμένουν στους χώρους αυτούς.

Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων για τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας και ο έλεγχος συμμόρφωσης ειδικά με τις διατάξεις της για την εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των κινδύνων, τον καθορισμό και την εφαρμογή, με βάση τη γραπτή εκτίμηση των κινδύνων, μέτρων προστασίας και πρόληψης για τους κινδύνους που προέρχονται από τα αιχμηρά αντικείμενα, την πτώση στο ίδιο επίπεδο και την πτώση από ύψος, τις θερμές επιφάνειες και τη διακίνηση με μοτοσικλέτες.

Λεπτομερές ενημερωτικό υλικό για την εν λόγω εκστρατεία είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ www.mlsi.gov.cy/dli, όπου καταγράφονται τα σημεία ελέγχου, μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις των βασικών κινδύνων και των μέτρων προστασίας και πρόληψης, στα οποία εστιάζει η φετινή εκστρατεία. 

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Λειτουργό Επιθεώρησης Εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση onicolaidou@dli.mlsi.gov.cy ή/και στα τηλ. 22405614 και 22405676. 
_____________ 
ΕΑ/ΕΓ 

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­