­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn
[Απάντηση]
7 Νοεμβρίου 2016

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους λόγους που δεν προωθείται η αδειοδότηση των επαγγελματιών ψαράδων ώστε να μπορούν να μεταφέρουν μικρό αριθμό τουριστών στα πλαίσια της προώθησης του αλιευτικού τουρισμού και ενίσχυσης του αλιευτικού τους εισοδήματος.

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2017 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Νίκου Κουγιάλη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.306, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2016, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
Αλιευτικός τουρισμός

Σε σχέση με την πιο πάνω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
Ο Αλιευτικός Τουρισμός έχει ως στόχο τη μείωση της αλιευτικής πίεσης στα αποθέματα από τους επαγγελματίες αλιείς συμπληρώνοντας ή και ενισχύοντας παράλληλα τα εισοδήματα τους.
Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) είναι υπεύθυνο για τη διαμόρφωση ενός γενικού πλαισίου που θα διέπει τον αλιευτικό τουρισμό (καθορισμός κριτηρίων, αλιευτικών εργαλείων και αλιευτικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται κ.ά.). Το αρμόδιο Τμήμα για την αδειοδότηση αλιευτικών σκαφών για μεταφορά τουριστών, δεδομένου ότι πρόκειται για θέματα ασφαλείας επιβατών εν πλω, είναι το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (TEN).
Σήμερα, τα αλιευτικά σκάφη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, λόγω της φύσης τους, είναι πρακτικά αδύνατον να συμμορφωθούν με τους περί ακτοπλοϊκών και άλλων επιβατηγών σκαφών κανονισμούς του 2012 (ΚΔΠ278/2012) του TEN.
Ως εκ τούτου, και με στόχο την εφαρμογή του αλιευτικού τουρισμού σε αλιευτικά σκάφη της παράκτιας αλιείας, έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις του ΤΑΘΕ με το TEN ούτως ώστε να καθοριστούν ειδικοί όροι και κριτήρια ειδικά για τον αλιευτικό τουρισμό που να διασφαλίζουν την ασφάλεια των επιβατών στα αλιευτικά σκάφη, αλλά και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι ειδικές πρόνοιες για τον αλιευτικό τουρισμό θα εισαχθούν στον προαναφερθέντα σχετικό κανονισμό του TEN.
Αναμένεται όπως τα ζητήματα που εκκρεμούν θα επιλυθούν και το πλαίσιο που θα διέπει τον αλιευτικό τουρισμό θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν με στόχο την εφαρμογή του εντός του 2017.
Με την ευκαιρία αυτή, σας διαβιβάζω τους χαιρετισμούς μου.

NX/HK/Ap-23.06.011.01.306

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­