­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Οδηγός Βουλής - FAQ

Οι Επιτροπές της Βουλής είναι οι πιο κάτω. Στην ημερήσια διάταξη θα βρείτε το πρόγραμμα της επιτροπής και στη σύνθεση τα μέλη της Επιτροπής και τα στοιχεία επικοινωνίας με τη γραμματεία.
Υπόψη ότι οποιοσδήποτε βουλευτής μπορεί να εγγράψει θέμα ή να συμμετέχει σε συνεδρίαση οποιασδήποτε επιτροπής που δεν είναι μέλος, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

 1. Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 2. Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 3. Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 4. Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 5. Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 6. Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 7. Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 8. Επιτροπή Νομικών [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 9. Επιτροπή Προσφύγων - Εγκλωβισμένων - Αγνοουμένων - Παθόντων [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 10. Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 11. Επιτροπή Υγείας [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 12. Επιτροπή Άμυνας [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 13. Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 14. Επιτροπή Εσωτερικών [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 15. Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
 16. Επιτροπή Περιβάλλοντος [Ημερήσια διάταξη] [Σύνθεση]
Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Τήρηση του Κανονισμού της Βουλής
Ad Hoc Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Αναθεώρηση και τον Εκσυγχρονισμό του Κανονισμού της Βουλής Add a comment

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­