­
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών
Εδώ θα βρείτε τις Ευρωπαικές Οδηγίες και Κανονισμούς, τις Κυπριακές νομοθεσίες και διάφορες άλλες πληροφορίες και κείμενα που αφορούν το περιβάλλον

Search - Freestyle Support: FAQs
Search - Freestyle Support: Knowledge Base
Search - Freestyle Support: Announcements
Search - Freestyle Support: Glossary
PLG_JEV_SEARCH_TITLE
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Web Links
Search - Tags

200x20000037Πίσω στο Περιβάλλον

Κείμενα, δημοσιεύματα, φωτογραφίες, FAQ, άρθρα και πολλά άλλα που αφορούν το κυπριακό περιβάλλον

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Flat View
Ανά έτος
Μηνιαία προβολή
Ανά μήνα
Weekly View
Ανά εβδομάδα
Daily View
Σήμερα
Search
Αναζήτηση
Κατεβάστε το σαν αρχείο iCal
Together On The Roof For Peace
Πέμπτη 21 Σεπτέμβριος 2017, 09:00pm - 11:00pm
Επισκέψεις : 6
**Description in Turkish and Greek follow**

[EN]
Each year the International Day of Peace is observed around the world on 21 September. The Day’s theme for 2017 is “Together for Peace: Respect, Safety and Dignity for All” and it focuses on engaging and mobilizing people throughout the world to show support for refugees and migrants. The message of the Day highlights solidarity with refugees and migrants and showcases the shared benefits of migration to economies and nations, while also engaging in discussions about legitimate concerns of host communities. Ultimately, the message of the Day is about bringing people together and reminding them of their common vision for constructing a Culture of Peace and Non-Violence.

The Association for Historical Dialogue and Research (AHDR), the Home for Cooperation (H4C) and the Home Café, in order to honor the International Day of Peace, cordially invite you to join us on September 21st, between 9 and 11 p.m., on the rooftop of the Home for Cooperation in the Buffer Zone for a celebration of our interconnectedness and our common humanity. Sofronis will be on the decks entertaining us with hits from the past, the present but also the future and drinks will be sold at the Home Café while one euro from each drink sold will be donated to two prominent organizations working with refugee and migrant children: Cyprus Refugee Council (Humanitarian Affairs Unit of the Future Worlds Center) and SOS Children’s Villages.

We look forward to seeing you there! Contact us at ahdr@ahdr.info for more information.

------------------------------------------------------------------------------------------
[TR]
Uluslararası Barış Günü, dünyada her yıl 21 Eylül’de kutlanıyor. 2017 yılının teması “Barış için Birlikte: Herkes için Saygı, Güvenlik ve Haysiyet” olarak belirlendi ve bu temanın odak noktasında göçmenler ve mültecilere destek olunması için dünyanın her yanından toplumları harekete geçirmek bulunuyor. Barış Günü’nün mesajı mülteciler ve göçmenlerle dayanışma ve göçün bir ülkenin ekonomisine sağlayabileceği faydalar üzerinde dururken; göç alan ülkelerin haklı endişeleri üzerine tartışmalar yapılması gerekliliğini de vurguluyor. Özet olarak Barış Günü’nün mesajı insanları biraraya getirmek ve onlara barış ve şiddetsizliğe dayalı bir kültürün inşaası hedefini paylaştıklarını hatırlatmaktır.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği, Dayanışma Evi ve Home Café sizleri Uluslarası Barış Günü’nü onurlandırmak ve ortak insanlığımız ile karşılıklı bağlantılılığımızı kutlamak amacıyla 21 Eylül 21:00-23:00 saatleri arasında ara bölgedeki Dayanışma Evi’nin çatısına davet ediyor. Sofranis geçmişin, bugünün ve geleceğin hit şarkılarıyla bizi eğlendirirken; içeceklerinizi Home Café’den alarak mülteciler ve göçmen çocuklarla birlikte çalışan iki önemli kuruma – Future Worlds Center and SOS Çocuk Köyü- bir euro katkıda bulunabilirsiniz.

Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz! Bizlere ahdr@ahdr.info adresinden ulaşabilirsiniz!

------------------------------------------------------------------------------------------
[GR]
Κάθε χρόνο, η Διεθνής Ημέρα Ειρήνης γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο στις 21 Σεπτεμβρίου. Το θέμα της Ημέρας για το 2017 είναι «Μαζί για την Ειρήνη: Σεβασμός, Ασφάλεια και Αξιοπρέπεια για Όλους και Όλες» και εστιάζει στη δέσμευση και κινητοποίηση των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο για υποστήριξη των προσφύγων και των μεταναστών/τριών. Το μήνυμα της Ημέρας αναδεικνύει την αλληλεγγύη με τους/τις πρόσφυγες και τους/τις μετανάστες/τριες και προβάλλει τα κοινά οφέλη της μετανάστευσης στις οικονομίες και τα έθνη, συμμετέχοντας επίσης σε συζητήσεις σχετικά με τις ανησυχίες των κοινοτήτων υποδοχής. Απώτερος στόχος των εορτασμών της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης είναι να φέρει τους ανθρώπους μαζί και να τους υπενθυμίσει το κοινό τους όραμα για την οικοδόμηση ενός Πολιτισμού Ειρήνης και Μη-Βίας.

Ο Όμιλος Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (ΟΙΔΕ), το Σπίτι της Συνεργασίας (H4C) και το Home Café, προκειμένου να τιμήσουν τη Διεθνή Ημέρα Ειρήνης, σας προσκαλούν να γιορτάσετε μαζί μας την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και την κοινή μας ανθρωπιά στις 21 Σεπτεμβρίου, μεταξύ 9 και 11 μ.μ., στην ταράτσα του Σπιτιού της Συνεργασίας στη νεκρή ζώνη. Ο Σοφρώνης θα βρεθεί στα decks και θα μας διασκεδάσει με τραγούδια από το παρελθόν, το παρόν αλλά και το μέλλον. Το κοινό θα μπορεί να αγοράζει ποτά από το Home Café, ενώ ένα ευρώ από κάθε ποτό θα προσφέρεται σε δύο εξέχουσες οργανώσεις που εργάζονται με παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες/τριες: το Κυπριακό Συμβούλιο Προσφύγων της Μονάδας Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του Future Worlds Center και τα Παιδικά Χωριά SOS.

Ανυπομονούμε να σας δούμε εκεί! Επικοινωνήστε μαζί μας στο ahdr@ahdr.info για περισσότερες πληροφορίες.

https://www.facebook.com/events/115561039121212/
Τοποθεσία Home For Cooperation

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

­